Besiktning

När du flyttar in gör vi gemensamt en besiktning av lokalerna, och den dag du flyttar ut görs en ny besiktning på samma sätt.

Vid en besiktning tittar man på hur golv, väggar, tak och installationer ser ut och fungerar.

Finns det skador som inte kan anses vara normalt slitage utan vållats genom ovarsamhet, ska du som hyresgäst ersätta detta.