SEFI

SEFI är ett starta eget program för nyanlända som drivs på Ronneby Business Center på Soft Center. Ronneby Business Center är ett initiativ från Ronneby kommuns näringslivsenhet som arbetar aktivt och engagerat med att koppla näringsstödjande organisationer med företag och entreprenörer för att få hjälp att förverkliga sina affärsidéer. Det kan handla om att få hjälp med affärsmodell, nätverk, utbildning, förutsättningar för expansion och kapital för tillväxt.

SEFI ger varje deltagare en unik möjlighet att skapa ett långsiktigt hållbart företag. SEFI programmet är sedan hösten 2017 ett unikt samarbete mellan Ronneby Kommun och Arbetsförmedlingen där fördjupad samverkan löpande sker mellan parternas olika arbetsmarknadsinitiativ. Genom detta nära samarbete med Arbetsförmedlingen rekryteras ett urval av lämpliga kandidater och efter intervjuer och testning startar själva programmet för varje individuell deltagare.

Plattform

Under introduktionen, som är en Plattform på 8 veckor, identifieras varje deltagares utgångsläge, och genom vår kompetensutvecklingsprocess, som leds av erfarna och språkkunniga personer från näringslivet, förbereds varje deltagare på att starta och utveckla sitt eget företag. Affärsplanen, som deltagaren har med sig till SEFI, arbetas noga igenom och provtrycks för att kunna klara verkliga förhållanden i näringslivet.

Utvärdering

Efter Plattformen utvärderas deltagarens förutsättningar och beslut fattas om nästa steg. Antingen skall företaget startas eller skall deltagaren matchas ut i någon form av anställning. Oavsett väg bistår SEFI programmets rådgivare och olika partners med den praktiska vägledningen efter beslutet.

Accelerator

Startas företaget så går deltagaren vidare till acceleratorperioden, där deltagaren under 8 veckor konkret sätter upp sitt företag med allt vad det innebär kring bolagsform, försäkringar, lokaler, mm. Under den här perioden börjar deltagaren även att driva sitt företag fullt ut under överinseende och med stöd och uppföljning av erfarna rådgivare från samtliga våra olika partners, som hjälper deltagarna att fokusera på rätt saker i sitt företagande.

Uppföljning

Deltagarna får under acceleratortiden löpande uppföljning av varje framgångsfaktor inom sitt företagande; försäljning, marknadsföring och ekonomi. Denna löpande coachning och träning genomförs i samverkan med våra partners för att tillsammans säkerställa att deltagarna har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med sina företag.

Nätverk

Samtliga deltagare kan arbeta med sitt företag, på plats i SEFIs fullutrustade inkubatorlokaler, eller i lokaler ute på marknaden. I programmet hjälper våra professionella rådgivare deltagarna att knyta samtliga viktiga kontakter som behövs för att lyckas i respektive av deltagarnas specifika branscher. Programmet arbetar hela tiden i nära samverkan med deltagarens kontaktpersoner i hemkommunen såsom, Nyföretagarcentrum, AF handläggare och SFI. Nätverkandet startar, för många av deltagarna, redan under starta eget utbildningen, som är
innan Plattformen och som drivs genom Arbetsförmedlingens försorg. Alpha CE, som genomför starta eget utbildningen i Blekinge, är samlokaliserade med oss på SEFI och tack vare vårt unika samarbete får alla deltagare hela tiden tillgång till rätt kontakter för just sitt potentiella företagande.  

Uppföljning

Deltagarna får under acceleratortiden löpande uppföljning av varje framgångsfaktor inom sitt företagande; försäljning, marknadsföring och ekonomi. Denna löpande coachning och träning genomförs i samverkan med våra partners för att tillsammans säkerställa att deltagarna har bästa tänkbara förutsättningar att lyckas med sina företag.

Affärscafé 

Nyhet 2018! Vi erbjuder affärscafé för nyanlända kvinnor med entreprenörsambitioner. Under våren anordnar vi inspirationskvällar med samtal om entreprenörskap och vardagsämnen.

Företagsspel

Nyhet 2018! Vi har tagit fram ett anpassat SEFI-program för unga arbetssökande som skulle kunna bli entreprenörer. Vi kallar det "Företagsspelet" och det pågår i ca 12 veckor. Under spelets gång får våra ungdomar en introduktion till företagande, produkter, försäljning, marknadsföring, ekonomi, kunder, anställda, nätverk, daglig drift och företagsrapporter. Deltagare som vill gå vidare med sitt entreprenörskap får sedan i samråd med sin handläggare ett beslut om t ex starta eget utbildning, praktik, skola eller annan utbildning.

Projekt

Projektet startade april 2016 och pågår till 2018-12-31.