Skydd och beredskap

Här hittar du information om hur man minskar risker och förebygger olyckor, vart du kan vända dig med frågor eller för att få information, hur krisarbetet samordnas och organiseras här i kommunen. Här kan också hitta information om vad Ronneby kommun planerar att göra under de närmaste åren, såväl för att stärka krishanteringsförmågan som förebyggande för att minska olyckor.

Handlingsplan

Här hittar du kommunens handlingsprogram för skydd och beredskap som antogs i Kommunfullmäktige 2012. Klicka på länken för att öppna beslutet som pdf-fil.