Kommunens roll i TFÖ 2020

Samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, Regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer. Övningen är en möjlighet för vår kommun att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Resterande delar av TFÖ 2020 flyttas fram på grund av coronapandemin. Mer information följer.

Kommunen ingår i det civila försvaret. Målet för det civila försvaret är tredelat:

  • Värna civilbefolkningen
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp

Deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna i Sverige att uppfylla kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar. Ronneby kommun deltar i den här övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara av de uppgifter som vår kommun har, även i allt från kriser till höjd beredskap. Vi värnar om invånarna i vår kommun och Sveriges befolkning och vill vara så bra förberedda som möjligt för allt från eventuella krissituationer till om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.