Totalförsvarsövning 2020

Försvarsmakten har beslutat att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20, som var planerad att genomföras under maj. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-pandemin.


Läs mer på försvarsmaktens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi, det civila och militära försvaret tillsammans, att bland annat öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Stor militär övning

Som en del av TFÖ genomförs den militära övningen Aurora 20 mellan den 11 maj och den 4 juni 2020 Aurora 20. Den har en tidsram på 25 dygn för att även uthållighet ska kunna övas. Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss med övningsmoment över hela Sverige.
Allmänheten, markägare och boende främst i Blekinge kommer under perioder att märka av och i en del fall även påverkas av övningen.

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.