Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs nästa gång vecka 39 (26 september - 2 oktober 2022).

MSB undersöker regelbundet privatpersoners beredskap inför kriser och krig och ser att medvetenheten om vikten av att vara förberedd ökar för varje år. Därför har man valt tema mat för Krisberedskapsveckan 2022. Inom temat kan livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den kommuniceras både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Mer information kommer.

Mer information om krisberedskap hittar du på MSBs hemsida Länk till annan webbplats..