Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. I år genomförs den vecka 39 (27 september till 3 oktober 2021).

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och har gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar som till exempel att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som krisberedskapsveckan vill främja.

I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året. Även krisberedskapsveckan 2021 belyser temat demokrati. I en aktuell nyhet kan du läsa mer om arbetet med demokratifrågorna i Ronneby kommun.

En del av vårt krisberedskapsuppdrag är att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Materialet som vi använder i Ronneby kommun har myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram.

Aktiviteter under krisberedskapsveckan

Med tanke på den fortsatt pågående pandemin anpassar vi kampanjen och fortsätter att lyfta huvudbudskapet: att varje människa är en viktig resurs i samhället. Detta görs under årets krisberedskapsvecka främst i digitala kanaler. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land. Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats. för att få mer information under vecka 39.

Det finns många olika sätt att stärka den egna beredskapen inför kriser. Att ha en krislåda med mat och andra förnödenheter hemma är ett sätt. Att lära känna sina grannar ett annat väldigt bra att sätt stärka egenberedskapen. Likaså behöver vi alla blir bättre på källkritik. Titta gärna på filmerna nedan för mer information.

Filmer från MSB

Aktiviteter från frivilligorganisationer

Det finns många frivilligorganisationer som anordnar egna aktiviteter under krisberedskapsveckan. På deras gemensamma webbplats frivilligutbildning.se Länk till annan webbplats. hittar du aktuella utbildningar och events. Så erbjuder exempelvis svenska lottakaren en digital utbildning på temat "sköt dig själv" Länk till annan webbplats. - detaljer hittar du på deras hemsida.

Mer information om krisberedskap hittar du på MSBs hemsida Länk till annan webbplats..