Vaccination mot covid-19

Numera finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Det är dock fortfarande begränsade mängder som finns tillgängliga. Även i Blekinge följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för prioriteringsordning, där de mest sårbara grupperna prioriteras för att få vaccin först.

Uppdaterad 18 mars - Vaccination mot covid-19

Ronneby kommun har vaccinerat både personal och äldre på de kommunala boenden samt personal inom hemtjänsten och äldre med hemsjukvårdsbehov. Vaccineringen av personer med hemtjänst har Region Blekinge erbjudit på vårdcentralerna. Därmed har vi gått över till nästa fas i vaccineringen, då man just nu erbjuder vaccin till personal och brukare inom funktionsstödsverksamheten. Därmed följer man Folkhälsomyndighetens rekommendation för prioriteringsordning inom fas 2.

Vaccination med Astra Zeneca är pausat även i Ronneby kommun enligt beslut av Folkhälsomyndigheten den 16 mars. Läs mer härlänk till annan webbplats.

Preliminär tidplan vaccination

Då vaccintillgången fortfarande är väldigt begränsat har Region Blekinge ändrat den preliminära länk till annan webbplatstidplanen för vaccination mot covid-19 på sin hemsidalänk till annan webbplats. Planeringen är indelad i fyra faser. Just nu är vi i Blekinge i fas 2 där personer ingår som är 65 år och äldre, sjukvårdspersonal, vissa prioriterade riskgrupper och personer som har personlig assistans och får stöd genom LSS.

Det är bara du som har fått information om att kontakta vården för att boka tid för vaccination mot covid-19 som kan boka tid i dagsläget. Läs mer på 1177.selänk till annan webbplats.

Mer information om vaccination mot covid-19