Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan. Läs en aktuell vädjan från förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Skolavslutningen blir annorlunda i år

Självklart ska sista skoldagen inför sommaren kännas speciell. Exakt hur avslutningen blir på din skola kommer du att få information om av personalen där, men det kommer att bli ett firande i mindre grupper utan föräldrar eller andra anhöriga närvarande. Som du säkert förstår beror det på̊ coronapandemin. Läs mer här

Studenten 2020

Även studentfirandet kommer att bli annorlunda 2020. Du som är intresserad att veta mer om detta kan läsa på gymnasieskolan Knut Hahns webbplats. Blekinge Naturbruksgymnasium kommer med mer information inom kort.

Elevlunch till gymnasieelever

Från och med måndag den 30 mars kommer elever på Gymnasieskolan Knut Hahn och Blekinge Naturbruksgymnasium ha möjlighet att hämta ut ett lunchpaket hos en av de anslutna restaurangerna i kommunen. Läs listan med anslutna restauranger och mer information.

15-timmarsbarn

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, kommer behoven av vikarier att öka i kommunens verksamheter. Därför har Ronneby kommun ett önskemål att alla föräldrar med 15- timmarsplacering låter sina barn vara hemma om det är möjligt.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Krisledningsnämnden inom Ronneby kommun fattade idag beslutet att följa regeringens rekommendation, vilket innebär att undervisningen på gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. flygtekniska programmet), Blekinge Naturbruksgymnasium, vuxenutbildningen samt SFI bedrivas som distansundervisning från och med 18 mars. Beslutet påverkar inte utbildningen inom gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan.

Beslutet innebär att gymnasieeleverna inte ska vara i skolan, utan de ska studera hemma.

Som en förberedelse för att övergå till distansutbildning i gymnasieskolorna kommer onsdagen den 18 mars vara en studiedag. Studierna, i form av distansstudier, återupptas torsdagen den 19 mars.

Vuxenutbildningen och SFI kommer med start onsdagen den 18 mars bedrivas på distans. Elever som är på APL, arbetsplatsförlagt lärande, och lärlingsutbildning kommer kunna fortsätta med det så länge företagen de är på tillåter det.

Elevhälsa

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.

Om skolorna stänger

Ronneby kommun har skickat information till alla vårdnadshavare i kommunen (både friskolor och kommunala skolor) om hur man i det eventuella fallet att skolorna stänger ska gå tillväga för att som anställd som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg för sina barn. Läs mer