Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan.

Läs den senaste uppdateringen av Ronneby kommuns riktlinjer här (8 september 2020).PDF

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn. Om vårdnadshavaren är sjuk ska annan personen hämta eller lämna barnet. Detta gäller även vid misstanke om sjukdom och vid lätta symtom. Det är viktigt att följa förhållningsreglerna som den behandlande läkaren eller 1177 uttalat.

Läs gällande riktlinjer för mer information (uppdaterat 9 september 2020)PDF

Återgång till skola efter sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga stannar hemma så länge symtom på sjukdom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

15-timmarsbarn

Alla barn som är friska och har en plats på en förskola är välkomna.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Öppen förskola

Öppen förskola håller stängt tills vidare. Detta för att skydda barn och föräldrar och minska risken för smittspridning.

Gymnasieskola

Med start höstterminen 2020/2021 kommer gymnasieskolans elever i Ronneby kommun att återgå till undervisning i skolans lokaler. För att alla ska känna sig trygga i skolor och förskolor i Ronneby kommun har vi under de senaste veckorna anpassat våra verksamheter för att minimera risken för smittspridning. Den viktigaste faktorn för att minska smittspridningen är dock hur vi väljer att agera, det är bara tillsammans som vi kan skydda varandra. Läs mer på respektive gymnasieskolans hemsida, Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium och Gymnasiesärskolan Sjöarpsskolan.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan (Kunskapskällan) i Ronneby kommun har olika lösningar för att skolgången för elever ska fungera som bra som möjligt under rådande omständigheter. Du hittar mer information på respektive hemsida - Vuxenutbildning Knut Hahn och Kunskapskällan.

Hälsosamtal/vaccination

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.

Om skolorna stänger

Ronneby kommun har skickat information till alla vårdnadshavare i kommunen (både friskolor och kommunala skolor) om hur man i det eventuella fallet att skolorna stänger ska gå tillväga för att som anställd som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg för sina barn. Läs mer