Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan.

Läs den senaste uppdateringen av Ronneby kommuns riktlinjer här (29 september 2021). Pdf, 109.5 kB.

Informationen finnas även på arabiska Pdf, 229.9 kB..

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats. och 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats.

Närundervisning som regel

Under hösten gäller åter igen närundervisningen på plats i skolan. Bara i undantagsfall och efter samråd med smittskyddsläkaren kan Ronneby kommun under en begränsad tid övergå till distansundervisning för grupper/klasser där det finns en lokal smittspridning med minst två bekräftade fall. Läs mer på regeringens hemsida Länk till annan webbplats..

Efter utlandsvistelse

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige testar dig så snart som möjligt för covid-19 vid inresan till Sverige. Rekommendationerna gäller dig som inte är full vaccinerad och har vistats i ett land utanför Norden t o m 31 oktober 2021. Det gäller även barn från och med 6 år. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.

Läs gällande riktlinjer för mer information (uppdaterad 29 september 2021) Pdf, 109.5 kB.

Återgång till skola efter sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga stannar hemma så länge symtom på sjukdom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

15-timmarsbarn

Alla barn som är friska och har en plats på en förskola är välkomna.

Syskon

Symtomfria barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller fritidshem som vanligt. Detta gäller dock inte den som bor tillsammans med en person med bekräftad covid-19. I dessa fall gäller så kallad familjekarantän som inkluderar vuxna och barn i alla åldrar. Barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma även om de själva är symtomfria. Den som är fullvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Familjekarantän

Folkhälsomyndigheten säger att även symtomfria barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola om någon i hemmet har konstaterad covid-19. Den som är fullvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma.

Öppen förskola

Öppen förskola öppnar igen den 6 oktober. För aktuell information följ gärna verksamheten på Facebook Länk till annan webbplats..

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan (Kunskapskällan) i Ronneby kommun har olika lösningar för att skolgången för elever ska fungera som bra som möjligt under rådande omständigheter. Du hittar mer information på respektive hemsida - Vuxenutbildning Knut Hahn och Kunskapskällan.

Hälsosamtal/vaccination

Skolsköterskorna kallar friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.