Information gällande förskola, skola & gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun har vidtagit en rad viktiga åtgärder för att anpassa verksamheten till de ändrade förutsättningar.

Generellt

I Ronneby kommuns förskolor och skolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta eller feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom på ett av dessa ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om vi alla respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan friska elever känna sig trygga att vistas i skolan.

Läs den senaste uppdateringen av Ronneby kommuns riktlinjer här (18 mars 2021).PDF

Informationen finns även översatt till arabiskaPDF och engelskaPDF.

Läs mer & kronkreta råd gällande skola och förskola på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Gymnasieskola

2021-02-24. Ronneby kommuns gymnasieskolor kör nu undervisning delvis på distans. Det nya beslutet är fattat i samråd med Smittskydd Blekinge och är rekommenderat för hela länet. Skolorna kommer från och med 1 februari att kombinera när- och fjärrundervisning på gymnasiet & högstadiet efter samråd med - en tredjedel av eleverna ska undervisas på plats fram till och med den 12 mars.
Läs mer information om skolornas plan för genomförandet här.
Läs information om elevluncherna här.

Högstadiet

2021-02-24. Ronneby kommuns högstadieskolor kör nu undervisning delvis på distans. Det nya beslutet är fattat i samråd med Smittskydd Blekinge och är rekommenderat för hela länet. Skolorna kommer från och med 1 februari att kombinera när- och fjärrundervisning på gymnasiet & högstadiet efter samråd med - en tredjedel av eleverna ska undervisas på plats fram till och med den 12 mars.
Läs mer information om skolornas plan för genoförandet här.
Läs information om elevluncher här.

Mer och detaljerad information till elever och vårdnadshavare ges via vklass.

Elevlunch

11/1 - 12/3 2021 har elever på Gymnasieskolan Knut Hahn, Blekinge Naturbruksgymnasium, Snäckebacksskolan och Kallingeskolan 7-9 möjlighet att hämta ut ett lunchpaket hos en av de anslutna restaurangerna. Dock kommer eleverna växelvis studera på plats i skolan och hämtar då inte ut mat. Eleverna kommer informeras att de inte tillåts hämta ut mat de dagar de är i skolan. Skulle en elev hämta ut mat på fel dag kommer en faktura på lunchkostnaden skickas hem till eleven. Läs mer om elevluncherna.

Efter utlandsvistelse

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller oavsett vilka länder du har besökt och gäller både svenska och utländska medborgare.

Om ett barn eller ungdom inom kommunens verksamheter varit utomlands, ska personen inte gå till skolan eller förskolan förrän efter 7 dagar hemma i karantän. Om barnet eller ungdomen inte visar på några symtom efter sju dagar kan hen återgå till förskolan eller skolan. Glöm inte att ta kontakt med ditt barns skola efter hemkomsten. Läs hela information härPDF.

Hämtning & lämning vid förskolor

Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn. Om vårdnadshavaren är sjuk ska annan personen hämta eller lämna barnet. Detta gäller även vid misstanke om sjukdom och vid lätta symtom. Det är viktigt att följa förhållningsreglerna som den behandlande läkaren eller 1177 uttalat.

Läs gällande riktlinjer för mer information (uppdaterad 2 december 2020)PDF

Återgång till skola efter sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga stannar hemma så länge symtom på sjukdom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

15-timmarsbarn

Alla barn som är friska och har en plats på en förskola är välkomna.

Syskon

I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever/barn ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19.

Familjekarantän

Folkhälsomyndigheten säger nu att även symtomfria barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola om någon i hemmet har konstaterad covid-19.

Öppen förskola

Öppen förskola håller stängt tills vidare. Detta för att skydda barn och föräldrar och minska risken för smittspridning.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskolan (Kunskapskällan) i Ronneby kommun har olika lösningar för att skolgången för elever ska fungera som bra som möjligt under rådande omständigheter. Du hittar mer information på respektive hemsida - Vuxenutbildning Knut Hahn och Kunskapskällan.

Hälsosamtal/vaccination

Skolsköterskorna fortsätter att kalla friska och symtomfria elever till hälsosamtalen/ vaccination enligt planering.