Så arbetar Ronneby kommun med pandemin

Sedan det första fallet av covid-19 bekäftades i Sverige i början av februari 2020 har Ronneby kommun följt utvecklingen och vidtagit en rad olika åtgärder. Vi har bland annat arbetat med kommunikation, inventering och inköp av material/skyddsutrustning och höjt beredskapen inom den kommunala organisationen för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro. Just nu arbetar Ronneby kommun i nära samarbete med Region Blekinge med vaccination mot covid-19.

Tack att du fortsätter ta ansvar och visa hänsyn

Den 29 september upphör flera tidigare råd och restriktioner. Dock gäller även fortsättningsvis att alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Råd för att skydda dig och andra

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. och testa dig
  • Ta ansvar för att förhindra smittspridning
  • Om du inte hunnit vaccinera dig ännu ska du fortsätta hålla avstånd till andra

Läs på krisinformation.se Länk till annan webbplats. och på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Tillfällig pandemilag

Sedan 10 januari 2021 gäller en tillfällig pandemilag som även kallas covid-19-lag. Lagen ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021.

Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Hur arbetar Ronneby kommun under pandemin?

Ronneby kommun har följt utvecklingen runt coronaviruset aktivt sedan det första fallet bekäftades i Sverige i början av februari 2020. Mellan 16 mars - 23 augusti 2020 har Ronneby kommun arbetat i så kallad stabsläge för att på bästa sätt kunna stötta de kommunala verksamheterna som byggt upp en beredskap för att exempelvis möta en högre personalfrånvaro på grund av coronaviruset (covid-19).

Ronneby kommun fortsätter att följa utvecklingen inom ramen för sin ordinarie verksamhet och organisation. Det innebär att säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare och kriskommunikatör utgör grunden för att följa händelsen för kommunkoncernens räkning. Det är också förberett för att kunna gå upp i stabsläge om så behövs.

Var källkritisk

Du som medborgare kan hjälpa till på många olika sätt. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Vem gör vad under pandemin?

Det är många olika aktörer som tillsammans ansvarar för hanteringen av den pågående pandemin. Råd, rekommendationer och förodningar ges ut från nationella, regionala och kommunala myndigheter. Som enskild invånare eller företagare är det inte alltid lätt att förstå vad som gäller här i Ronneby kommun, för mig eller inom min verksamhet. Därför har Ronneby kommun sammanställt en kort presentation som ska kunna klargöra vem som beslutar om vad under den pågående pandemin och hur det påverkar mig. Ta del av presentationen här. Pdf, 176.8 kB.

Önskar du att få informationen på annat sätt eller vill kommentera den är du välkommen att mejla till kommunikation@ronneby.se.

Vad kommunicerar Ronneby kommun?

Vid bekräftade fall inom Ronneby kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter följer de sekretessregler som finns.

Vad gäller i övrigt om smittspridningsinformation?

Region Blekinge publicerar dagligen siffror om antal smittade per kommun. Du kan läsa om det på Regionens hemsidan under Aktuellt läge om coronaviruset (covid -19) i Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

Stanna hemma om du är sjuk & testa dig

Ronneby kommun fortsätter att följa Folkhälsmyndighetens bedömning:

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Det gäller även om du känner dig lite sjuk och har lindriga symtom.

Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webb Länk till annan webbplats..