Omsorg & hjälp

Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Vi arbetar intensivt i våra verksamheter med att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Egenprovtagning för covid-19

Region Blekinge erbjuder tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 16 år och har symtom på sjukdomen. Provet visar om du har en pågående infektion, så du måste ha haft symtom i minst två dagar för att provet ska ge ett korrekt resultat. I Ronneby håller provtagningsplatsen vid Kallinge ishall öppet måndagar och torsdagar Mer och detaljerad information finns på 1177.se/blekingelänk till annan webbplats.

Enklare att hålla kontakten med surfplattor och mötesbänkar

För att kunna hålla kontakten med nära och kära finns 30 surfplattor på kommunens vård- och omsorgsboenden. Du som anhörig kan boka in en tid för ett videomöte med din närstående äldre med hjälp av en ny app. Läs mer om appen och hur du kommer igång här.

Läs även nyheten om 90-åriga Margit Johansson som tack vare ny teknik och hjärta kunde vara med på barnbarnsbarnets dop.

Dessutom finns så kallade mötesbänkar vid alla kommunens olika vård- och omsorgsboenden som gör det mjöjligt att träffas med säkerheten av en plexiglasskiva mellan anhörig och boende.

Läs mer i nyheten om makarna Lagerlund som efter nästan tre månander kan ses igen.länk till annan webbplats

Stödlista psykiskt hälsa

Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer.

Råd och stöd för barn & föräldrar (Barn 0-12 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till ungdomar & föräldrar (12-25 år)länk till annan webbplats

Råd och stöd till vuxna i arbetsför ålderlänk till annan webbplats

Råd och stöd till äldrelänk till annan webbplats

Förstärkt besöksförbud på kommunala särskilda boenden & aktiviteter för äldre

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk i covid-19. I syfte att skydda våra äldre från smitta har regeringen beslutat att det råder besöksförbud på alla äldreboenden. Besöksförbudet är nu förlängt och gäller fram till 30 september 2020. Syftet är att förhindra spridning av covid-19. Besöksförbudet infördes i Ronneby kommun redan den 11 mars 2020.

Besöksförbudet gäller inte yrkesverksamma på boendet. Men i övrigt råder förbud mot alla besök. Verksamhetsansvarig får i enskilda fall medge undantag, men bara om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av covid-19 är låg. Omständighet som kan motivera undantag kan t ex vara i samband med livets slutskede.

Det innebär att det i Ronneby kommun är förbjudet att besöka äldre och sjuka på boenden. Det gäller även att gå in och hämta vårdtagare på ett boende. Syftet med förbudet är att den enskilde inte skall smittas, ej heller att smitta skall komma in i boendet. Kommunen kan inte förbjuda någon vårdtagare att gå ut, ej heller att träffa anhöriga utanför boendet, men som anhörig tar man på sig ett stort ansvar om man träffar sina nära och kära utanför boendet. Vi vädjar nu till alla anhöriga att inte besöka nära och kära utan ha kontakt på annat sätt t ex via telefon.

Regeringen meddelade den 15 september att det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden upphör från den 1 oktober 2020. I Ronneby kommun arbetar man nu för fullt med att möjliggöra säkra besök på kommunens vård- och omsorgsboende från den 1 oktober.

-Fram till den 30 september gäller det tillfälliga besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden, men vi jobbar intensivt för att möjliggöra säkra besök som ska följa både Socialstyrelsens nya föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi återkommer med mer information, säger förvaltningschef Carina Ringtun.

Samlade insatser för att skydda äldre i Ronneby kommun

2020-05-04. Äldre är särskilt känsliga för att bli sjuka i covid-19 och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Ronneby kommun arbetar intensivt för att minimera risken för smittspridning inom verksamheten och samtidigt säkerställa bemanningen för att äldre ska få nödvändiga insatser och hjälp. I dagsläget finns inga bekräftade fall varken inom hemtjänsten eller på ett kommunalt boende.

Tidigare rapportering om provtagningar på kommunala vård- och omsorgsboenden har väckt en del frågor. Hittills har alla prover varit negativa. Ronneby kommun kommer att fortsätta testa både personal och brukare inom omsorgen vid misstanke om covid-19. Eftersom patientsekretess gäller, kommer Ronneby kommun inte att lämna ut några uppgifter om enskilda fall – varken vid misstanke eller bekräftad fall av covid-19. De som behöver få information kommer att bli kontaktade direkt.

För att ge allmänheten en uppdatering av läget inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun och hur vi förbereder oss för att kunna skydda kommunens äldre har vi här sammanställt flera insatser:

  1. Besöksförbud på alla kommunala vård- och omsorgsboenden sedan 11 mars
  2. Stödportalen Ronneby hjälperöppnas i nytt fönster, där frivilligorganisationer hjälper till med matinköp och hämtning av medicin åt äldre och personer i riskgrupper, är tillgänglig på ronneby.se/ronnebyhjalper sedan 2 april
  3. Nybildat grupp av frivillig vårdpersonal kommer att ta hand om eventuella fall av covid-19 inom både hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. Personalen som ingår i kommunens specialteam har fått särskild utbildning med fokus på smittskydd.
  4. Förbereda tillfälliga vårdplatser på en tidigare nerlagd avdelning på vård- och omsorgsboendet Ålycke för äldre som tillfälligt är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.
  5. Som grundläggande säkerhetsåtgärd fokusera förvaltningen på basal hygien – genom särskild utbildning, affischering i gemsamhetsutrymmen och muntlig information
  6. Personalen stannar hemma vid minsta lilla symtom på sjukdom
  7. Inköp av fler surfplattor för att äldre ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga via digitala möten.
  8. Bibliotekspersonal sammanställer bokkassar (efter eget önskemål eller rekommendationer) som kan levereras hem till personer som är äldre än 70 år
  9. Informationsutskick till alla invånare som är 70 år och äldre sker nästa vecka
  10. Trygghetstelefon för äldre personer som är oroliga eller känner sig ensamma öppnar torsdag 7 maj. Trygghetstelefon nås på 0457-61 77 78 och är öppet tisdagar & torsdagar kl. 10-12.

Läs pressmeddelandet på svenska härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande Socialförvaltningens funktionsstödsverksamhet & daglig verksamhet

Gruppbostäder

Från onsdagen den 1 april råder besöksförbud på våra kommunala gruppbostäderna i Ronneby kommun på grund av coronavirus (covid-19).

Bakgrunden till beslutet är Regeringens beslut att minska allmän smittspridning av Coronaviruset i Sverige.

Förbudet gäller besök av vänner eller anhöriga som bor i våra kommunala gruppbostäder och gäller tillsvidare.

Däremot gäller inte besöksförbudet på gruppbostäderna Körsbärsgården, Gamla Häradsvägen och Gustav Arnolds gata, där råder besöksavrådan enligt tidigare beslut.

Detta är en skyddsåtgärd för de personer som tillhör riskgruppen.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Ingen förändring har skett utan avrådan om besök i kommunens dagliga verksamhet/sysselsättningen som togs tisdagen den 17 mars 2020 gäller fortfarande. Detta med anledning av Folkhälsomyndigheten och Region Blekinges bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset. Rekommendationen innebär att vi avråder utomstående att besöka verksamheterna och gäller tillsvidare. Friska deltagare och medarbetare är välkomna.

Information från överförmyndarnämnden

Med anledning av coronaviruset vill överförmyndarnämnden förtydliga sina rekommendationer gällande ställföreträdares besök hos huvudmän.

På grund av smittrisk i samband med besök hänvisar överförmyndarnämnden till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande försiktighetsåtgärder i samband med Coronapandemin.

Om besök inte går att genomföra till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan personliga besök ersättas med alternativa kontaktvägar, exempelvis telefonsamtal. Det innebär att telefonkontakt eller andra kontaktvägar kommer att jämställas med personligt besök.

Vid ytterligare frågor kontakta överförmyndarnämndens expedition
Telefontider:

tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
torsdag 10:00 -12:00

Besök: Förbokas per telefon eller mail

Telefon: 0457-61 82 87

E-post: overformyndare@ronneby.se