Omsorg & hjälp

Äldre och andra riskgrupper är särskilt känsliga för smittan. Därför är det glädjande att de allra flesta numera är vaccinerade mot covid-19. Vi fortsätter dock vårt arbete för att minimera risker för smittspridning och säkerställa att du får dina nödvändiga insatser.

Säkra besök

Från 17 mars 2021 är det åter igen möjligt att besöka anhöriga och bekanta på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Detta då hyresgästerna och personalen på våra boenden är vaccinerade mot covid-19. För att dessa besök ska vara säkra har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen arbetat fram en rad rekommendationer till landets äldreboenden. Ronneby kommun har anpassat dessa nationella rekommendationer till lokaler förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten och Ronneby kommun rekommenderar:

 • Besökare uppmanas att stanna hemma vid symtom av covid-19, även vid lindriga. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
 • Meddela tid för besök och invänta personal innan du går in på avdelningen.
 • Vi uppmanar att max två besökare åt gången besöker hyresgästen.
 • Besökare uppmanas att hålla god handhygien innan, under och efter besöket. Hosta och nys i armvecket.
 • Besökare hänvisas till hyresgästens lägenhet. Besökare bör vistas så lite som möjligt i allmänna utrymmen. Ha respekt för andra på boendet.
 • Hålla ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert avstånd även under besöket.
 • Besökare som önskar erbjuds att använda visir.
 • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

– Vi informerar om rekommendationerna med skyltar på våra boenden, vid samtal med anhöriga och på kommunens webbplats. Personalen har dessutom rutiner och checklistor till sin hjälp. Men det viktigaste är att varje besökare ser det egna ansvaret; är jag det minsta sjuk, så stannar jag hemma, även om det är mammas födelsedag, säger förvaltningschefen Maria Appelkvist.

Mötesplats för äldre öppnar igen

Mötesplatserna för äldre i Kallinge, Eringsboda och Ronneby öppnar upp från och med den 6 september 2021. Här kommer det till exempel att erbjudas sittgympa, kortspel, grillningar, caféeftermiddagar och musikunderhållning. Exakta tider kommer inom kort att publiceras i Ronneby kommuns evenemangskalender på visitironneby.se.

Egenprovtagning för covid-19

Region Blekinge erbjuder tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till den som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provet visar om du har en pågående infektion, så du måste ha haft symtom i minst två dagar för att provet ska ge ett korrekt resultat. I Ronneby håller provtagningsplatsen vid Kallinge ishall öppet alla helgfria vardagar. Mer och detaljerad information finns på 1177.se/blekinge Länk till annan webbplats..

Gällande Socialförvaltningens funktionsstödsverksamhet & daglig verksamhet

Grupp- och servicebostäder

För dig som tänker besöka en anhörig eller vän som bor i någon av våra bostäder vill vi att du respekterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19. Det är viktigt med en god dialog mellan boende, personal och besökare.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att informera brukare och besökare om vad de behöver tänka på för att minska risken för smittspridning, exempelvis en affisch som numera kommer att finnas tillgängliga ute i våra verksamheter på Funktionsstöd. Pdf, 239.5 kB.

Alla och tillsammans har vi en viktig roll att spela för att skydda personer i riskgrupp!


Socialförvaltningens sysselsättning och dagliga verksamhet

Från och med den 16 augusti 2021 är verksamheten igång. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Blekinges rekommendationer för att minimera smittspridning. Vi arbetar i mindre grupper och försöker att hålla avstånd när vi arbetar inomhus. Alla medarbetare och flertalet av deltagarna är vaccinerade.

Du som vill besöka vår sysselsättning hänvisas först att ta kontakt med verksamheten, så att vi kan möjliggöra ett säkert och tryggt besök för samtliga.

Enkelt att hålla kontakten med surfplattor, mötesbänkar & säkra besök

För att kunna hålla kontakten med nära och kära finns 30 surfplattor på kommunens vård- och omsorgsboenden. Du som anhörig kan boka in en tid för ett videomöte med din närstående äldre med hjälp av en ny app. Läs mer om appen och hur du kommer igång här.

Läs även nyheten om 90-åriga Margit Johansson som tack vare ny teknik och hjärta kunde vara med på barnbarnsbarnets dop.

Dessutom finns så kallade mötesbänkar vid alla kommunens olika vård- och omsorgsboenden som gör det mjöjligt att träffas utomhus med säkerheten av en plexiglasskiva mellan anhörig och boende.

Läs mer i nyheten om makarna Lagerlund som efter nästan tre månander kan ses igen. Länk till annan webbplats.

Stödlista psykiskt hälsa

Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Informationen på stödlistan tas fram av SKR i samarbete med Folkhälsomyndigheten, 1177 Vårdguiden, Mind, Röda Korset, Rädda Barnen och många andra samverkande organisationer.

Råd och stöd för barn & föräldrar (Barn 0-12 år) Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till ungdomar & föräldrar (12-25 år) Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till vuxna i arbetsför ålder Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till äldre Länk till annan webbplats.

Samlade insatser för att skydda äldre i Ronneby kommun (våren 2020)

2020-05-04. Äldre är särskilt känsliga för att bli sjuka i covid-19 och det är därför extra viktigt att vi skyddar dem. Ronneby kommun arbetar intensivt för att minimera risken för smittspridning inom verksamheten och samtidigt säkerställa bemanningen för att äldre ska få nödvändiga insatser och hjälp. I dagsläget finns inga bekräftade fall varken inom hemtjänsten eller på ett kommunalt boende.

Tidigare rapportering om provtagningar på kommunala vård- och omsorgsboenden har väckt en del frågor. Hittills har alla prover varit negativa. Ronneby kommun kommer att fortsätta testa både personal och brukare inom omsorgen vid misstanke om covid-19. Eftersom patientsekretess gäller, kommer Ronneby kommun inte att lämna ut några uppgifter om enskilda fall – varken vid misstanke eller bekräftad fall av covid-19. De som behöver få information kommer att bli kontaktade direkt.

För att ge allmänheten en uppdatering av läget inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun och hur vi förbereder oss för att kunna skydda kommunens äldre har vi här sammanställt flera insatser:

 1. Besöksförbud på alla kommunala vård- och omsorgsboenden 11 mars - 30 september 2020
 2. Stödportalen Ronneby hjälper, där frivilligorganisationer hjälper till med matinköp och hämtning av medicin åt äldre och personer i riskgrupper, aktiv mellan april 2020- maj 2021.
 3. Nybildat grupp av frivillig vårdpersonal kommer att ta hand om eventuella fall av covid-19 inom både hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden. Personalen som ingår i kommunens specialteam har fått särskild utbildning med fokus på smittskydd.
 4. Förbereda tillfälliga vårdplatser på en tidigare nerlagd avdelning på vård- och omsorgsboendet Ålycke för äldre som tillfälligt är i behov av vård- och omsorg dygnet runt.
 5. Som grundläggande säkerhetsåtgärd fokusera förvaltningen på basal hygien – genom särskild utbildning, affischering i gemsamhetsutrymmen och muntlig information
 6. Personalen stannar hemma vid minsta lilla symtom på sjukdom
 7. Inköp av fler surfplattor för att äldre ska kunna hålla kontakten med sina anhöriga via digitala möten.
 8. Bibliotekspersonal sammanställer bokkassar (efter eget önskemål eller rekommendationer) som kan levereras hem till personer som är äldre än 70 år
 9. Informationsutskick till alla invånare som är 70 år och äldre i maj 2020
 10. Trygghetstelefon för äldre personer som är oroliga eller känner sig ensamma var aktiv maj - september 2020.

Läs pressmeddelandet på svenska här Länk till annan webbplats.