Bygga, bo & miljö

Flera nationella beslut påverkar näringsidkare i Ronneby kommun. Ta gärna del av information från din intresseorganisation och ansvariga myndigheter.

Den 29 september slutar många råd och restriktioner som vi levt med under stora delar av pandemin. Dock kvarstår ett ansvar för både verksamheter och den enskilde att förhindra smittspridning av covid-19.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Information till restaurang

Förhindra trängsel

Det gäller särskilda regler för serveringsställen. Syftet är fortfarande att minska risken för smittspridning av covid-19. Läs mer i senaste på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.