Information om Coronavirus

Coronaviruset (covid-19) väcker många frågor hos allmänheten. Ronneby kommun står i kontinuerlig kontakt med Region Blekinges smittskyddsenhet och följer de riktlinjer och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med. Här hittar du senaste nytt och länkar till andra myndigheter.

Råd för att skydda dig och andra

Fortsätt att följa myndigheternas råd angående covid-19:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk
  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten
  • Håll avstånd och respektera avståndsmarkörer när sådana finns
  • Undvik fester
  • Undvik onödiga resor
  • Begränsa sociala kontakter om du är 70 år eller äldre.

Källa: krisinformation.se (status 2020-04-09)