Det här gör Ronneby kommun

Kommunen har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och andra myndigheter där man samverkar runt situationen i Ukraina. Inom Ronneby kommun finns en särskild arbetsgrupp som följer utvecklingen ur ett kommunalt perspektiv.

Tillsammans med andra aktörer, frivilligorganisationer och myndigheter, arbetar Ronneby kommun aktivt för ett bra mottagande av ukrainska flyktingar i vår kommun. Sedan början av juni är en ankomstvärd anställd inom Ronneby kommun. Dennes uppgift blir att från 1 juli kunna ta emot flyktingar som av Migrationsverket placeras i boenden som då ska ligga inom kommuns ansvar. Övriga frågor som t.ex. ersättningar hanteras dock fortfarande av Migrationsverket.

− Vi arbetar med många olika frågor kopplade till situationen i Ukraina, där vi hela tiden gör nya bedömningar av läget och anpassar vårt arbete utifrån behoven, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Sedan slutet av april har några familjer flyttat från Migrationsverkets korttidsboenden på andra ställen i landet till olika fastigheter i Ronneby kommun, som även dessa hyrs av Migrationsverket. Med detta har vi etablerat en kontakt med Migrationsverkets kontaktpersoner på boenden för att kunna stötta vid behov. Enligt Migrationsverkets egen statistik bor 135 ukrainska flyktingar i Ronneby kommun (status: 7 juni 2022).

Inom utbildningsförvaltningen arbetar flera personer att ta emot ukrainska elever som har ansökt om skolplacering i Ronneby. Ett första steg är en så kallade kartläggning som alltid genomförs med hjälp av en tolk. Några elever har redan kunnat börja i skolan.

Dessutom har Ronneby kommun satt igång en översyn av den egna organisationens beredskap när det gäller tillgång till materiel, livsmedel osv. Även IT-säkerhet och olika verksamheters beredskap att snabbt kunna skala upp verksamhet, t.ex. inom skola eller förskola står fortsatt i fokus.