Det här gör Ronneby kommun

Kommunen har ett nära samarbete med Länsstyrelsen och andra myndigheter där man bland annat samverkar runt situationen i Ukraina. Inom Ronneby kommun finns en särskild arbetsgrupp som följer utvecklingen ur ett kommunalt perspektiv.

Tillsammans med andra aktörer, frivilligorganisationer och myndigheter, arbetar Ronneby kommun aktivt för ett bra mottagande av ukrainska flyktingar i vår kommun. Sedan början av juni 2022 är en ankomstvärd anställd inom Ronneby kommun som tar emot flyktingar som av Migrationsverket anvisas till vår kommun. Övriga frågor som t.ex. ersättningar hanteras dock fortfarande av Migrationsverket.

− Vi arbetar med många olika frågor kopplade till situationen i Ukraina, där vi hela tiden gör nya bedömningar av läget och anpassar vårt arbete utifrån behoven, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Sedan slutet av april 2022 har några familjer flyttat från Migrationsverkets korttidsboenden på andra ställen i landet till olika fastigheter i Ronneby kommun, som även dessa hyrs av Migrationsverket. Från oktober har cirka 50 personer anvisats till Ronneby kommun och bor numera i ett kommunalt boende. Enligt Migrationsverkets egen statistik bor 87 ukrainska flyktingar i Ronneby kommun (status: 31 januari 2024).

Inom utbildningsförvaltningen arbetar flera personer att ta emot ukrainska elever. Ett första steg är en så kallade kartläggning som alltid genomförs med hjälp av en tolk.

Dessutom är Ronneby kommun igång med kontinuerlig översyn av den egna organisationens beredskap när det gäller tillgång till materiel, livsmedel osv. Även IT-säkerhet och olika verksamheters beredskap att snabbt kunna skala upp verksamhet, t.ex. inom skola eller förskola står fortsatt i fokus.