Nattvandring

I Ronneby kommun finns det grupper som "nattvandrar" i syfte att synas ute bland ungdomar och bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen.

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 1 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

Obligatorisk informationskväll

Inför 2019 års nattvandring inbjuds ni till en obligatorisk informationskväll där representanter från kommunen och Polisen presenterar upplägget för nattvandringarna och informerar om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna.

Deltagande på mötet är obligatoriskt för varje enskild person som ska få räknas som nattvandrare. Varje förening behöver engagera minst fyra personer vi varje nattvandringstillfälle. Om föreningen tidigare har nattvandrat räcker det att föreningen skickar en representant.