Nattvandring

I Ronneby kommun finns det grupper som "nattvandrar" i syfte att synas ute bland ungdomar och bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen.

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 1 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

Obligatorisk informationskväll

Inför 2020 års nattvandring inbjuds ni till en obligatorisk informationskväll där representanter från kommunen och Polisen presenterar upplägget för nattvandringarna och informerar om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna.

Deltagande på mötet är obligatoriskt för varje enskild person som ska få räknas som nattvandrare.

Varje förening behöver engagera minst fyra personer minst 25 år gamla vid varje nattvandringstillfälle. Om föreningen tidigare har nattvandrat räcker det att föreningen skickar en representant till informationsmötet.

Läs mer om nästa informationskväll den 10 mars 2020 i inbjudan.PDF

Ange antal deltagare vid anmälan eftersom vi bjuder på fika.

Anmäl dig/er till: bibbi.ronnlund@ronneby.se senast den 4 mars 2020.