Brottsförebyggande rådet

I Ronneby kommun finns det ett lokalt Brottsförebyggande råd (BRÅ). Lokala BRÅ:s ide' är att Ronneby kommun genom samverkan med olika myndigheter och organisationer ska sprida kunskap om brottsförebyggande åtgärder samt samordna och stimulera aktiviteter och verksamheter som leder till ökad trygghet och säkerhet.

De övergripande målen för lokala BRÅ:s verksamhet är följande

• Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
• I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer i Ronneby Kommuns Brottförebyggande programPDF

Följande åtgärder prioriteras

• Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen
• Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer
• Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete
• Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Rådet består av

Kenneth Michaelsson (c), Ordförande
Tommy Andersson (s), Vice ordförande
Tommy Ahlqvist, Kommunstrateg
Birgitta Ratcovich, Socialförvaltningen
Thomas Andersson, Fritid- och kulturförvaltningen
Tobias Ekblad, Utbildningsförvaltningen
Catherine Persson, Äldreförvaltningen
Karin Svensson, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Håkan Fridh, Ronnebyhus AB
Katarina Johansson, Kommunpolis
Alexander Vujovic, Kommunpolis
Willy Persson, Företagarna
Ronny Söderberg, Kommunbygderådet
Per Johnsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Doris Gustafsson, Brottsofferjouren
Anders Engblom, Säkerhetssamordnare
Bibbi Rönnlund, Trygghetssamordnare

Lokala BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun.