Uppföljning av utbildning - Våld i nära relationer 21,23-24 maj

Hej!

Tack för din medverkan på utbildningsdagarna kring våld i nära relationer den 21,23-24 maj. Ditt svar är betydelsefullt  för utvecklingen av det kommunövergripande arbete, såsom kommande utbildningsinsatser och stöd.

 Tack på förhand!