Taltidningen KommunNytt

Sedan flera år tillbaka görs taltidningen "KommunNytt" som distribueras utan kostnad på CD-skiva till synskadade i Ronneby kommun.

Taltidningen skickas till prenumeranter en gång var fjortonde dag. Den är ett komplement till de vanliga dagstidningarna. Här kan du som har nedsatt syn få en samlad information om nyheter och pressmeddelanden som finns på Ronneby kommuns hemsida. Den innehåller också en del information som inte finns i de vanliga dagstidningarna.

Vidare berättar vi om aktuella gatuarbeten i kommunen och vissa evenemang. Talboktips och författarporträtt presenteras liksom matsedlarna på dagcentralerna.

CD:n distribueras var fjortonde dag och är av varierande längd.

Du kan också lyssna på taltidningen här på webben.