Individuell placering/praktik

Är för dig som vill komma ut i arbetslivet och göra praktik på ett företag. Du träffar en Arbetsspecialist och vi anpassar arbetstider och arbetsuppgifter så att det fungerar för dig.

Vi arbetar utifrån dessa principer (IPS, Individual Placement and Support)

*Arbete är målet

*Personens vilja styr

*Personens intresse och val är viktiga

*Arbetssökandet inleds snabbt

*Tät kontakt med arbetsgivare

*Icke tidsbegränsat stöd efter behov

Vi samarbetar med Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.