Artikeln publicerades 18 augusti 2023

Ansök om stöd från Sociala samfonden

Hand som håller ett hjärta med texten Ansök om stöd från Sociala samfonden

Nu och fram till och med 30 september kan du som har en svår ekonomisk situation ansöka om stöd från Sociala samfonden. Fonden ger bidrag till sådant som inte täcks av övriga bidrag från kommun eller Region.

Nu är ansökan öppen för dig som vill söka stöd från Sociala samfonden. Du måste vara folkbokförd i Ronneby kommun och ha begränsad ekonomi för att få ansöka. Senast den 30 september 2023 behöver vi ha din ansökan.

Bidrag från den sociala samfonden är till för att stötta lite extra, för sådant som går utöver de ekonomiska stöden som betalas ut från kommunen eller Regionen.

Det är en stiftelse som står bakom stödet och hur pengarna ska användas: "Avkastningen skall användas till stöd åt behövande inom kommunen. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Enligt stiftelsens stadgar skall beslut om användande av disponibel avkastning fattas av kommunens socialnämnd."

Här hittar du mer information om Sociala samfonden och ansökningsblanketten