Artikeln publicerades 20 april 2023

Yrkesresan - en satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten

Nu startar det nationella konceptet Yrkesresan upp i Blekinge. Yrkesresan, som samordnas av SKR och genomförs regionalt, ska ge en introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. I den första resans första steg deltar 40 nya medarbetare från socialtjänsterna i Blekinge.

Det kan vara svårt både som ny och erfaren medarbetare att överblicka den stora mängd information som riktar sig till medarbetare inom socialtjänsten. Målet med Yrkesresan är därför att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt och på så sätt stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten. Detta ska bland annat göras genom utbildningsinsatser och den digitala lärplattformen Yrkesresan. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa och att man ständigt behöver utvecklas i sitt yrkesliv.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ansvarar för den nationella samordningen av Yrkesresan som helhet, som i dag 93 procent av alla kommuner i Sverige valt att ansluta sig till. De har också det övergripande ansvaret för utformning av de olika yrkesresorna. Däremot genomförs utbildningsinsatserna på regional nivå.

Heidi Melbye är regional utvecklingsledare i Blekinge (där samtliga kommuner deltar) för Yrkesresan samt verksamhetsutvecklare på Karlskrona kommuns socialförvaltning.

Jag ansvarar bland annat för att genomföra yrkesresorna i länet genom att samordna, planera, implementera och administrera det regionala utbildningsuppdraget. Det är en spännande och viktig satsning vi nu går in i, säger hon.

Fem yrkesresor

Totalt ska fem yrkesresor lanseras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under perioden 2021–2028. Varje yrkesresa delas i sin tur upp utifrån vilka faser medarbetarna befinner sig i sin yrkesutveckling - ny: 0-2 år i yrket, van: 2-5 år i yrket och erfaren: mer än 5 år i yrket.

Först ut är resan riktad till medarbetare inom den sociala barn- och ungdomsvården och kallas Yrkesresan Barn och unga. Totalt deltar 40 nya medarbetare från socialförvaltningar runtom i Blekinge, varav 4 arbetar i Ronneby kommun. Framåt kommer även vana och erfarna medarbetare att kompetensutvecklas genom material och kurser.

I höstas hade vi uppstart för arbetsledare och chefer i Blekinge och nu är det dags för första kurstillfället inom kursen ”Handläggning med barnet i centrum” som riktar sig till nya medarbetare, berättar Heidi Melbye.

Kursen ges den 19 och 20 april samt den 29 och 30 maj på plats på Blekinge kompetenscentrum i Karlskrona. Några av kursledarna kommer från socialtjänsten inom Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun.

Hos SKR kan du läsa mer om satsningen Yrkesresan. Länk till annan webbplats.