Artikeln publicerades 30 mars 2023

Grannsamverkan ökar tryggheten i ditt bostadsområde

Ronneby kommun fortsätter stödja Grannsamverkan som brottsförebyggande insats inom ett bostadsområde. Enligt aktuell forskning kan detta minska inbrotten med 36 % i ett bostadsområde.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Ronneby kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

- Det ska vara lätt att starta upp Grannsamverkan i det egna bostadsområdet. Därför kommer vi fortsätta att stödja Samverkan mot brott och Grannsamverkan, säger trygghetssamordnaren Bibbi Rönnlund.

Om du vill starta Grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar du först dina grannar och stämmer av intresset. Därefter tar du kontakt med den lokala polisen eller kommunen för att starta upp grannsamverkansområdet. Därefter kommer du och dina grannar att utbildas av polisen och kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktig i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Ni kommer även att få skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Mer information & kontakt

Läs mer om Grannsamverkan på grannsamverkan.se  Länk till annan webbplats.eller ta kontakt med Ronneby kommuns trygghetssamordnare bibbi.ronnlund@ronneby.se.