Artikeln publicerades 28 september 2022

Undersökning för dig som har kontakt med socialtjänsten

Under september och oktober får du som har kontakt med Ronneby kommuns socialtjänst möjlighet att berätta vad du tycker är bra och vad som kan förbättras i kontakten med socialtjänsten.

Undersökningen kallas Brukarundersökning och genomförs över hela landet under samma period. Inom individ- och familjeomsorgen erbjuds de som har besök eller möte med socialtjänstens försörjningsstöd, barn och familj eller missbruk/beroende att delta. Inom funktionsstöd erbjuds enkäten till de som bor i boende eller har personlig assistans. Enkäten är anonym, så det går inte att se vem som har besvarat enkäten.

Enkäten kan besvaras digitalt eller på papper. Enkäterna finns på flera olika språk, bland annat på svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja. Enkäterna inom funktionsstöd har uppläsningsfunktion och brukaren kan välja bildstöd med pictogram.

Brukarundersökningen är ett sätt för oss att utveckla socialtjänsten i samarbete med dem vi är till för. För oss är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi får ett bra underlag för att förbättra och utveckla verksamheten, säger förvaltningschef för socialförvaltningen Birgitta Ratcovich.

I november får kommunen resultatet och kan påbörja en analys. I december publiceras även resultaten i Kolada, som är en öppen databas, och då kan kommunen jämföra sina resultat med andra kommuner i Sverige.

Vi kommer att analysera resultatet och sedan ta med kunskapen i våra framtida förbättringsåtgärder, säger kvalitetsutvecklare Linda Holmberg.