Artikeln publicerades 18 maj 2022

Eleverna känner sig trygga i skolan

I december 2021 fick eleverna på samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Ronneby kommun möjlighet att svara på en trygghetsundersökning. Cirka hälften av eleverna valde att svara på frågorna, vilket är en bra svarsfrekvens och gör att resultaten anses vara representativa för ungdomar i Ronneby kommun.

– Det var positivt att en klar majoritet av eleverna (96 %) känner sig trygga i skolan. Likaså känner sig eleverna trygga i hemmet (99 %), säger Kenneth Michaelsson, ordförande i lokala BRÅ.

Cirka en fjärdedel av eleverna anger att de varit utsatta för brott, dock specificeras inte brottstyperna i den aktuella undersökningen.

– Även i LUPP-enkäten, som är en återkommande undersökning som följer upp ungdomspolitiken i kommunen, har vi fått liknande svar. Brott som anges här kan vara hot, stöld eller skadegörelse, säger Sofie Ceder, folkhälsosamordnare.

Två tredjedelar av eleverna känner sig mycket eller ganska trygga att vara ute kvällstid i det området man bor. Dock anger 13 % av tjejerna att de aldrig går ut ensam kvällstid. Ungefär hälften av eleverna anger att det finns specifika otrygga platser i kommunen. Platser som nämns är till exempel torget i Ronneby, järnvägsstationen, korsningen Kungsgatan /Prinsgatan, Folkparksvägen, Hjorthöjden och Älgbacken. Människor som stör ordningen och skapar otrygghet är det som störst andel anser bidra till att den specifika platsen i Ronneby kommun är otrygg.

– Generellt kan man säga att elevernas svar går i linje med andra undersökningar som är gjorde i Ronneby kommun den senaste tiden, som till exempel polisens trygghetsmätning och de veckovisa lägesbilderna enligt EST-modellen, säger trygghetssamordnaren Bibbi Rönnlund.

– Vi har saknat svaren från den yngre målgruppen i våra trygghetsmätningar, därför är den aktuella undersökningen ett värdefullt komplement för vårt gemensamma arbete för ett tryggare Ronneby, berättar kommunpolisen Anna Johansson vidare.

Resultaten har visats för kommunfullmäktige i Ronneby kommun och kommer att presenteras på skolorna. Utifrån den nya kunskapen kommer Ronneby kommun fördjupa sitt arbete med fokus på trygghetsskapande insatser i den offentliga miljön. Redan beslutad är investeringar i förbättrad belysning på flera platser runt om i kommunen.

– En annan åtgärd var att höja ersättningen till nattvandra föreningar med 1000,- per tillfälle, vilket har lett till att vi redan nu har 35 bokade nätter för 2022 mot bara sju genomförda nattvandringar under 2021. Tillsammans med återkommande trygghetsronderingar genom väktare och att antalet fältande socialarbetare höjs från två till fyra kommer dessa insatser förhoppningsvis bidra till en ökad trygghetskänsla hos både unga och äldre Ronnebybor, säger Kenneth Michaelsson.

Elevernas trygghetsmätning genomfördes på uppdrag av Ronneby kommunfullmäktige med stöd av Embrace-Safety som en del av ett kunskapsbaserat trygghetsfrämjande arbete.

Läs mer om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete här.