Artikeln publicerades 10 maj 2022

Akut hjälp till ukrainska flyktingar

Migrationsverket öppnade för drygt en vecka sedan ett nytt boende för ukrainska flyktingar på Hjorthöjden i Ronneby. Många frivilliga har redan hjälpt till med allt ifrån mat, kläder och köksutrustning. Nu hjälper även Ronneby kommun till i ett akut läge.

Matpaket till ukrainska flyktingar

-Flera av familjerna har inte kunnat spara några pengar till mat för de första dagarna i vår kommun, vilket är rekommendationen från Migrationsverket. Därför har vi nu kunnat sätta ihop ett matpaket till dessa familjer till den första veckan. Därefter ska alla eventuella administrativa fördröjningar vara lösta, så att familjerna kan handla egen mat, säger flyktingsamordnaren Berina Dzafic.

De senaste dagarna har flera ukrainska familjer flyttat till ett nytt boende i Ronneby. Boendet förvaltas av Migrationsverket och ligger på Hjorthöjden. Den akuta mathjälpen levereras till de berörda familjerna under deras första vecka i kommunen, med start idag. Dessutom finns informationssidor på engelska och ukrainska på kommunens hemsida som även kommer att delas ut som informationsblad på Migrationsverkets boende.

Ronneby kommun står i kontakt med Migrationsverket gällande det aktuella boendet på Hjorthöjden och kommer framöver att samarbeta nära de lokala representanterna för myndigheten.

Ansöka om skola eller förskola

En central fråga för många familjer från Ukraina är skolgången för barnen. Många väntar fortfarande på beslut från Migrationsverket som behöver finnas innan man får börja på en skola eller förskola i Ronneby. För att ansöka om en skolplacering i Ronneby behöver familjerna vända sig till Medborgarservice i Stadshuset och får där hjälp med själva ansökan. Om nödvändiga beslut från Migrationsverket är på plats kommer Ronneby kommun bjuda in familjerna till en första kartläggning där man tillsammans med en tolk tar reda på elevernas förkunskaper. Därefter kan de flesta eleverna börja på en förberedelseklass för att t.ex. lära sig grunderna i det svenska språket.

-Vi har precis börjat skicka hem information till familjerna som nu har fått sina beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet från Migrationsverket och som bor i vår kommun. Vi informerar till exempel om möjligheten att barnen kan gå till skolan här, säger Helena Carlberg Andersson på utbildningsförvaltningens kansli.

Frivilliga hjälper till

För att matcha och samordna det stöd som privata initiativ och olika hjälporganisationer erbjuder flyktingar i Ronneby kommun startas nu ett lokalt nätverk.

-Det finns ett enormt engagemang och stor vilja att hjälpa till bland Ronnebys invånare. För att kunna kanalisera det ännu bättre framöver kommer vi att bjuda in representanter för de olika frivilliga initiativ och etablerade hjälporganisationer, säger Berina Dzafic.

Ny inventering av bostäder

Utöver de akuta frågorna jobbar Ronneby kommun även med förberedelserna inför 1 juli, då den nya lagstiftningen om kommunplacering av flyktingar träder i kraft. För Ronnebys del betyder det just nu att på nytt inventera och rusta upp bostäder för flyktingar samt att organisera ett bra mottagande i kommunen.

Läs gärna mer om Ronneby kommuns arbete med anledning av kriget i Ukraina här.