Artikeln publicerades 13 april 2022

Ungdomsfullmäktige 2022

Collage med ungdomar som ser på bio, badar, spelar fotboll och roar sig.

Under ungdsomsfullmäktige den 12 april var det livliga diskussioner. Slutligen enades skolorna om att 50 000 kronor ska läggas på gemensamma utomhusaktiviteter.

I år startar vi åter upp ungdomsfullmäktige i Ronneby kommun. Ungdomsfullmäktige är en del av kommunens arbete för att stärka barn och ungas rättigheter och möjliggöra delaktighet och inflytande från våra unga medborgare.

Ungdomsfullmäktige syftar till att ge elever på kommunens högstadieskolor en inblick i den demokratiska processen. Under ungdomsfullmäktig debatterade eleverna för hur 50 000 kronor ska fördelas utifrån de motioner skolorna skrivit fram.

Beslut ungdomfullmäktige 2022

Det förslag som efter debatt och kompromiss fick flest röster var en gemensam aktivietsdag med fotbollstunering och femkamp. Önskemålet var även att under dagen få tillgång till Brunnsbadet. Elever, fritidsledare och skolpersonal kommer nu planera dagen vidare.

Inkommna motioner

Parkdala:

  • Skoldisco
  • Innebio
  • Brunnsbadet

Thorén framtid:

  • Mer rörelse för ungdomar
  • Utomshusbio

Kallingeskolan:

  • Drive-in utebio
  • Femkamp/utomhusaktiviteter