Artikeln publicerades 7 april 2022

Trygg hemgång firar 10 år den 10 april

Fyra glada personer står bredvid varandra. Alla har arbetskläder av olika sort och kommunens namnbrickor och logotyp på bröstet.

Medarbetarna som arbetar med Trygg hemgång idag. Från vänster: Emmie Johansson, Annelie Gustavsson, Morgan Karlsson och Catharina Segerby

Trygg hemgång är ett särskilt team som samarbetar med hemsjukvården, hemtjänsten och biståndshandläggare. Syftet med konceptet är att öka möjligheten för patienten att kunna bo kvar hemma och det har visat sig fungera mycket väl. Ronneby kommun var något av en pionjär på området och har inspirerat många andra kommuner i att ta fram liknande lösningar.

Trygg hemgång startade för 10 år sedan som ett projekt inom ramen för ”Bättre liv för sjuka äldre”. Ronneby var något av pionjärer inom området och det visade sig vara ett lyckat koncept. Sedan tjänsten infördes har många av kommunens medborgare har fått en trygg och säker hemgång och det har också inspirerat många andra kommuner som nu erbjuder samma typ av tjänst.

Många andra kommuner har varit här på studiebesök och Trygg hemgång i Ronneby kommun har varit en förebild för många andra kommuners verksamheter. Detta är vi väldigt stolta över. Och framförallt att vi kan erbjuda trygg och säker hemgång till seniorerna i vår kommun, säger Susanna Sturesson som är enhetschef på Rehabenheten

Trygg hemgång är en biståndsbedömd insats som beviljas, främst i samband med hemgång från sjukhuset. Teamet består av fyra undersköterskor med lång erfarenhet. I samband med hemgång kan den enskilde till exempel få hjälp med inköp av mat, mediciner samt hjälp med att se över behovet av hjälpmedel och träning.

Teamet jobbar hemma hos vårdtagaren en begränsad period och har stort fokus på rehabilitering och ökad självständighet men utför även omvårdnadsinsatser utifrån den enskildes behov. Teamet samverkar med hemtjänsten, hemsjukvården och biståndshandläggare.