Artikeln publicerades 1 mars 2022

Ronneby kommun förbereder sig för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina

Ronneby kommun följer noga utvecklingen i Ukraina, och tar avstånd från alla former av övergrepp på frihet, demokrati och europeisk säkerhetsordning. För att förbereda oss på att antalet flyktingar nu kan öka, samverkar vi med flera olika myndigheter och organisationer.

När asyslökande kommer till Sverige ska de få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, och kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad en kommun, ska kommunen erbjuda service och tjänster. Ronneby kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.

− Vi tittar nu på hur vi kan förbereda organisationen för att ta emot flyktingar från Ukraina. I det här arbetet har vi stor nytta av våra erfarenheter från hur vi arbetade 2015, då kommunen tog emot många flyktingar från bland annat Afghanistan, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér.

Viktigt att vara källkritisk

Vid en tid som denna är det viktigt att söka information och följa informationsflöden hos trovärdiga nyhetsmedier, myndigheter och andra källor.

  • Var källkritisk - Vem säger vad, till vem, i vilken kanal, med vilket budskap och varför just nu?
  • Följ trovärdiga kanaler
  • Dela inte okänd information
  • Sprid kunskap och fakta och motverka rykten och desinformation
  • Var trovärdig och agera korrekt
  • Använd kontaktvägar som du litar på

Se över egen beredskap

Dessutom har Ronneby kommun satt igång en översyn av den egna organisationens beredskap när det gäller tillgång till materiel, livsmedel osv.

– Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i vår omvärld gör det nödvändigt att vi har en god beredskap. Därför har vi redan i förra veckan gett uppdrag till kommundirektören att se över kommunens beredskap gällande tillgång till bland annat materiel, livsmedel, drivmedel osv för att klara även eventuella prisökningar, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Vill du hjälpa till?

Många medborgare vill hjälpa till och bidra i en svår situation. Vi rekommenderar att man vänder sig till någon av de välkända frivillig- och intresseorganisationer som ordnar stöd åt Ukraina, här eller på plats.

Känner du dig orolig?

Det är många olika myndigheter som samarbetar och som har olika roller i en sådan här situation. På krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du länkar och information om läget i vår omvärld.

Fakta om:

MSB Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har en sammanhållande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Mer information

Mer information om kommunens kris- och beredskapsarbete hittar du här.