Artikeln publicerades 23 februari 2022

Trygghet och brottsprevention står högt på socialförvaltningens agenda

Socialförvaltningen i Ronneby kommun arbetar med en lång rad insatser och aktiviteter som i många fall är viktiga för berörda grupper eller individer, men ganska okända för den breda allmänheten. Vid socialnämndens sammanträde den 22 februari presenterades en sammanställning över det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete inom förvaltningen som under 2022 bland annat förstärks med två nya tjänster inom det förebyggande teamet.

– 2022 satsar Ronneby kommun extra på det trygghetsfrämjande arbetet. Inom socialförvaltningen kommer vi till exempel att fördubbla antalet anställda inom det förebyggandet teamet, så att vi under våren har fyra tjänster, säger Therese Åberg, ordförande socialnämnden.

Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på. Teamet fältar även en gång i veckan kvällstid.

– Grundverksamheten inom socialförvaltningen är trygghetsskapande, både på individnivå och gruppnivå. På det sättet är det även social brottsprevention, säger chefen för socialförvaltningen Birgitta Ratcovich.

Hon betonar att nyckeln till framgången och till mer trygghet för enskilda personer och hela samhället är samverkan inom kommunen och mellan olika myndigheter. Bland annat finns ett forum för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid där nämndsordföranden, verksamhetschefer och folkhälsosamordnare ingår.

Socialförvaltningen arbetar enligt åtgärdsplanen – insatser för en tryggare offentlig miljö i Ronneby som är en del av ett samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten.

Mer information

En utförlig sammanställning över det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet inom förvaltningen finns här. Informationen uppdateras löpande.

Information om samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och polisen finns här.