Artikeln publicerades 11 februari 2022

En flicka ligger på en äng och blåser på en maskros

Du spelar roll!

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från CAN. Under vecka 7, 14-18 februari uppmärksammar ett flertal verksamheter både i Sverige och andra länder, alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Veckan har namnet "Spela Roll!" och syftar till att uppmärksamma alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

2022 års uppmärksamhetsvecka riktar ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen spela roll?

Som ett led i att uppmärksamma barns rättigher, kommer alla elever i årskurs 7 under våren få se föreställningen Bengtsson på dörren, av teatergruppen Adesso. Bengtsson på dörren är en verklighetsbaserad teater som handlar om hur det är att växa upp i en familj med missbruk/riskbruk. Pjäsen baseras på skådespelarnas egna erfarenheter.

Det finns stöd

I Ronneby kommun finns stöd för både barn, och vuxna som påverkas negativt av sin egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion. Du hittar länkar till mer information och kontaktvägar nedan. Du spelar roll!

Ronneby kommun erbjuder olika typer av stöd till familjer, ungdomar och barn.

Här kan du läsa mer om olika stödinsatser för barn, ungdomar och familjer. Länk till annan webbplats.

Det finns också stöd att få för personer som är i riskzonen för eller har missbruks- eller beroendeproblem.

Här kan du söka hjälp och läsa mer om olika stöd. Länk till annan webbplats.

Om Spelar roll

Vill du veta mer om uppmärksamhetsveckan och hur man som vuxen kan spela roll? Besök webbplatsen Spel roll. Länk till annan webbplats.