Artikeln publicerades 2 februari 2022

Ny teknik för både knopp och kropp

Boende på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboende testar att måla med ljus på aktivitetsskärmen

Både boende och personal på omsorgsboendena är positiva till de nya aktivitetsskärmarna. Här skapar en av de boende ljuseffekter genom beröring.

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan i december aktivitetsskärmar på vård- och omsorgsboendena Lindebo, Olsgården och Vidablick. Skärmarna är ett komplement till andra aktiviteter för att främja samvaro, engagemang, skapande, hjärngympa och glädje i vardagen.

Personal och boende har nu testat olika funktioner för sinnesstimulering. Det finns allt från att skapa mönster eller färgspektrum till att lösa olika uppgifter, till exempel som att smäcka bubblor.

Ett stort plus är att man kan anpassa aktiviteter till olika förmågor och att aktiviteterna främjar både knopp och kropp. En undersköterska på Lindebo rapporterar att funktionen att kasta bollar ger mycket glädje men även träning. En dam gick fullt in i detta och verkade helt glömma av sina fysiska hinder.
- Pernilla Haraldsson, IKT-strateg på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Skärmarna är särskilt utvecklade för seniorer och har touchteknik. Förutom att man använder fingrar och händer så fungerar också hjälpmedel som handprotes, käpp, pekdon, penslar, bollar och kuddar med mera. De går att vinkla, sänka och höja så att man kan stå, sitta och även rullstolsburna kan använda den. Aktiviteterna ger enkel hjärngympa och sinnesstimulering och när man pausar kan man lägga på pausmusik för stämning och avkoppling.

Bild på boende som spelar ett aktivitetsspel på aktivitetsskärmarna.

Det finns många olika spel och aktiviteter i olika svårighetsgrad som tränar och stimulerar olika sinnen.