Artikeln publicerades 20 december 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - december 2021

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gång med en kort sammanfattning av EST-arbetet för året och tips inför nyårsfirandet.

Nyårsraketer mot en lila bakgrund

Lägesbild 2021

Även den veckovisa lägesbilden har under 2021 präglats av coronapandemin och dess konsekvenser. Så har till exempel rapporteringen av ungdomssamlingar och samlingar av ungdomar med A-traktorer ökat under året. Dessa beskrivs då som otrygghetsskapande och/eller högljudda och hamnar av denna anledning i rapporteringen. Sett över hela året beskrivs de flesta kommundelarna i färgen grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött då inga eller bara ett fåtal mindre händelser rapporteras i dessa kommundelar. Det gäller de södra kommundelarna med Kuggeboda, Saxemara, Ronnebyhamn, Aspan och Järnavik, det västra kommundelarna runt Bräkne-Hoby, de norra kommundelarna vid Backaryd, Hallabro och Eringsboda samt de östra kommundelarna runt Johannishus och Listerby. Även stora delar av Ronneby och Kallinge klassas som gröna under 2021. De centrala delarna i Ronneby och Kallinge samt Älgbacken har mestadels beskrivits som gult då fler händelser rapporterats i dessa områden under året.

Vad gör polisen och kommunen?

Samverkan mellan polisen, kommunen, fastighetsägarna och andra berörda aktörer är grunden till ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun. Den veckovisa rapporteringen skapar en gemensam lägesbild som varje aktör kan jobba vidare med. Så har gemensamma trygghetsvandringar genomförts och trygghetsmätningar bland invånare, inom kollektivtrafiken och bland ungdomar är delvis fortfarande på gång. Under decembermånad har vi en trygghetsskapande väktarinsats igång och polisen har ökat fokus på Älgbacken och Hjorthöjden. Dessutom förekommer fältverksamhet i god samverkan med områdespolisen varje onsdag kväll.

I Ronneby kommuns budget för 2022 finns ett stort paket med insatser som ska stärka tryggheten och verka brottsförebyggande för hela kommunen. Det gäller exempelvis en ökad ersättning för nattvandrande föreningar, nya medel för trygghetsskapande åtgärder såsom t ex ökade resurser till fältverksamhet, fritidsledare, belysning och bevakning.

Vad kan jag göra?

Snart är det nyår och då vill många använda fyrverkerier. Men tyvärr orsaker dessa både olyckor och skador. Det finns en 18-årsgräns för att få köpa eller hantera fyrverkerier. Trots det skadas ofta minderåriga i fyrverkeriolyckor. Först när föräldrar och andra vuxna slutar langa fyrverkerier till minderåriga kommer olyckorna att minska.

Som vuxen hjälper du till att förhindra olyckor och att höja säkerheten genom att:

  • förklara för ungdomarna vilka regler och lagar som gäller
  • inte köpa fyrverkerier till någon under 18 år
  • inte låta ungdomar köpa utländska fyrverkerier via Internet

Att nattvandra på stan är en konkret aktivitet som de flesta vuxna kan bidra med. Våra ungdomar behöver möta trygga vuxna på gatorna och så upplevs det även positivt av allmänheten. Därför vill vi återigen uppmana dig som kan tänka dig att göra en insats för ökad trygghet genom att nattvandra att höra av dig till kommunens trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund (bibbi.ronnlund@ronneby.se) för mer information. Du kan läsa mer på ronneby.se.

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan hösten 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer om kommunens pågående trygghetsarbete.