Artikeln publicerades 19 november 2021

Vi uppmärksammar kommunens arbete för att stärka barns rättigheter

Vuxen och barn möts med pekfingrarna.

Ronneby kommuns verksamheter arbetar aktivt med att integrera barnrättsperspektivet i sin planering och sina aktiviteter.


Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. I Ronneby kommun vill vi uppmärksamma hur kommunens verksamheter på olika sätt arbetar i planering, aktiviteter och verksamhet med utgångspunkt i barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk lag första januari 2020.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. Barnkonventionen betonar att varje barn är rättighetsbärare. Det innebär att barn ska ses som en individ med egna rättigheter, en individuell personlighet, egna behov och intressen och en personlig integritet.

Goda exempel på barnrättsarbete

I bildspelet nedan ser du goda exempel på hur kommunens verksamheter arbetar för att stärka barns rättigheter.

Här kan du läsa lite mer om varje exempel. Pdf, 2.6 MB.