Artikeln publicerades 11 februari 2021

En flicka ligger på en äng och blåser på en maskros

Du spelar roll!

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, enligt en rapport från CAN. Under andra veckan i februari uppmärksammar ett flertal verksamheter både i Sverige och andra länder, alla de barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Veckan har namnet "Spela Roll!" och syftar till att uppmärksamma alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion.

Spela Roll! uppmärksammar alla barns rätt till en uppväxt fri från negativ påverkan av vuxnas alkoholkonsumtion. Detta med fokus på barnrättslagen – FN:s barnkonvention. En lag som bland annat slår fast att alla barn har rätt till delaktighet och rätt att bilda en åsikt och uttrycka den i frågor som rör dem.

Under 2021 års uppmärksamhetsvecka ligger ett extra fokus på barnombud. Forskning visar att barn som växer upp i familjer med missbruk/psykisk ohälsa/våld och som får stöd av någon vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och ansvarstagande vuxna. Exempel på barnombud kan vara en förälder, en vän eller en yrkesperson som barnet har förtroende för. Flera organisationer arbetar professionellt med så kallade "barnombud" och dessa lyfts också fram under uppmärksamhetsveckan 2021.

Det finns stöd

I Ronneby kommun finns stöd för både barn, och vuxna som påverkas negativt av sin egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion. Du hittar länkar till mer information och kontaktvägar nedan. Du spelar roll!

Ronneby kommun erbjuder olika typer av stöd till familjer, ungdomar och barn.

Här kan du läsa mer om olika stödinsatser för barn, ungdomar och familjer. Länk till annan webbplats.

Det finns också stöd att få för personer som är i riskzonen för eller har missbruks- eller beroendeproblem.

Här kan du söka hjälp och läsa mer om olika stöd. Länk till annan webbplats.

Om Spelar roll

Vill du veta mer om uppmärksamhetsveckan, vilka aktiviteter som arrangeras och hur man som vuxen kan spela roll? Besök webbplatsen Spel roll. Länk till annan webbplats.