Artikeln publicerades 8 april 2020

Förstärkt besöksförbud på kommunala särskilda boenden i Ronneby kommun

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk i covid-19. I syfte att skydda våra äldre från smitta har regeringen beslutat att det råder besöksförbud på alla äldreboenden. Besöksförbudet gäller från 1 april till och med 30 juni 2020. Syftet är att förhindra spridning av covid-19.

Besöksförbudet gäller inte yrkesverksamma på boendet. Men i övrigt råder förbud mot alla besök. Verksamhetsansvarig får i enskilda fall medge undantag, men bara om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av covid-19 är låg. Omständighet som kan motivera undantag kan t ex vara i samband med livets slutskede.

Det innebär att det i Ronneby kommun är förbjudet att besöka äldre och sjuka på boenden. Det gäller även att gå in och hämta vårdtagare på ett boende. Syftet med förbudet är att den enskilde inte skall smittas, ej heller att smitta skall komma in i boendet. Kommunen kan inte förbjuda någon vårdtagare att gå ut, ej heller att träffa anhöriga utanför boendet, men som anhörig tar man på sig ett stort ansvar om man träffar sina nära och kära utanför boendet. Vi vädjar nu till alla anhöriga att inte besöka nära och kära utan ha kontakt på annat sätt t ex via telefon.

– De som bor på landets äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset. Därför måste vi säkerställa att vi inte får smittspridning där, säger socialminister Lena Hallengren.

Förordning om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats

Mer information finns på ronneby.se/corona