Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 är vi med i den nationella totalförsvarsövningen (TFÖ 2020) för att öva upp vår förmåga i kris och höjd beredskap.

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret tillsammans. Inom det civila försvaret har alla Sveriges kommuner en viktig roll. Bland annat för att värna civilbefolkningen och att upprätthålla samhällsviktig verksamhet som vård, skola och omsorg. Det gör vi bäst genom att samarbeta med andra myndigheter och organisationer; kommuner, räddningstjänsten, polis, regionen, länsstyrelsen och försvarsmakten med flera. Därför övar vi också tillsammans.

Militär övning
Mellan den 11 maj och den 4 juni 2020 kommer det militära försvaret att genomföra en stor övning. Allmänheten, markägare och boende kommer under perioder att märka av och i en del fall även påverkas av övningen.

Du hittar mer information om Totalförsvarsövning 2020 och Aurora 20 här.