Artikeln publicerades 29 januari 2019

Inbjudan till nattvandring

Stämningsbild. Tjej håller ett lysande hjärta i mörket

Nu har föreningar och du som privatperson möjlighet att under 2019 nattvandra på utvalda helger mellan mars och december. Välkommen på informationsträff den 1 mars.

Ronneby kommun inbjuder, i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 1 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

Obligatorisk informationsträff

Program och anmälan

VAR: Bruket
NÄR: 7 mars
TID: 18.00

Anmäl dig till:
lotta.dahlin@ronneby.se senast 1 mars

Inför 2019 års nattvandring inbjuds ni till en obligatorisk informationskväll där representanter från kommunen och Polisen presenterar upplägget för nattvandringarna och informerar om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna. 

Deltagande på mötet är obligatoriskt för varje enskild person som ska få räknas som nattvandrare. Varje förening behöver engagera minst fyra personer vi varje nattvandringstillfälle. Om föreningen tidigare har nattvandrat räcker det att föreningen skickar en representant.

Välkomna!

Kenneth Michaelsson, ordförande i Lokala BRÅ
Alexander Vujovic, kommunpolis
Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare
Lotta Dahlin, fritidsledare