Artikeln publicerades 15 oktober 2018

Ansök om bidrag för friskvård och rehabilitering

Stiftelsen "Ronneby brunns fonder för friskvård och trivsel" får dela ut bidrag från den årliga avkastningen, efter vissa undantag, åt "behövande personer för rekreation och rehabilitering eller dylikt". Här kan du läsa om hur du ansöker.

Vem kan söka?

Du som har behov av stöd för friskvård eller rehabilitering kan söka stiftelsens bidrag.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan skall innehålla redogörelse för sökandens civilstånd, ålder och ekonomiska förhållanden.

Skicka in ansökan

Ansökan om bidrag ska vara siftelsen tillhanda senast den 18 november 2018 under adress: Ekonomienheten
Att. Peter Nordberg
Stadshuset
372 80 RONNEBY.

Märk kuvertet med "Friskvård och rehabilitering".

Vilka avgör vem som får bidrag?

Prövning av ansökningarna görs av stiftelsens styrelse. När ansökningstiden har gått ut går styrelsen igenom dem och meddelar kandidaterna sitt beslut.

När delas bidraget ut

Den/de som beviljas bidrag får en utbetalning i december månad.