Artikeln publicerades 24 april 2018

Kampanj ska minska langning av alkohol till minderåriga

"Hejdå alkoholskador" är en nationell kampanj som syftar till att minska langningen av alkohol till minderåriga. Ronneby kommun deltar på lokal nivå i samarbetet "Blekingesamverkan mot droger".

På regional nivå har Blekinge län sedan 2015 en organisation för länssamverkan inom ANDT (alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakpolitik) och brottsförebyggande arbete, kallad "Blekingesamverkan mot droger". Länsstyrelsen är initiativtagare och andra aktörer i Blekinge som deltar är Landstinget Blekinge, Polisen och länet fem kommuner.

Den pågående kampanjen, som främst bedrivs på sociala medier, riktar sig till unga vuxna mellan 20 och 25 år. Målet på kort sikt är att påverka attityder. Målet på lång sikt är att färre minderåriga ska få tag i alkohol genom syskon, vänner och vårdnadshavare.

Läs mer om kampanjen "Hejdå alkoholskador"länk till annan webbplats