Artikeln publicerades 25 november 2022

Gemensamt arbete bakom positiva siffror i årets trygghetsmätning

två poliser utanför den historiska Brunnskällan vid Brunnsparken utför hastighetskontroller

Invånarna i Ronneby känner en ökad trygghet, det visar den årliga trygghetsmätningen som polisen gör i samverkan med Ronneby kommun.

– Siffrorna visar att Ronnebyborna känner sig mycket tryggare nu, säger kommunpolisen Anna Johansson. Även om det är svårt att mäta upplevelsen av trygghet, så är Polisens årliga undersökning en viktig pusselbit för vårt gemensamma arbete tillsammans med flera engagerade aktörer i Ronneby kommun. Under året har vi jobbat intensivt med det brottsförebyggande arbetet. Men vi sitter inte nöjda nu utan ser detta som starten på det fortsatta arbetet.

Det generella trygghetsindexet för hela kommunen är med 1.97 det lägsta sedan våren 2016. Även oron för att utsättas för brott har minskat rejält och ligger nu på 1.6. Utanför tätorterna Ronneby och Kallinge är dessa siffror ännu lägre och de boende i dessa områden beskriver att de känner sig väldigt trygga. I centralorterna Ronneby och Kallinge finns bland annat en kvarstående oro att vara ensam ute på kvällar, men även här har indexvärdet förbättrats tydligt.

Under 2022 satsade Ronneby kommun extra medel på trygghetsfrämjande insatser. Det gäller exempelvis en ökad ersättning för nattvandrande föreningar, nya medel för trygghetsskapande åtgärder såsom t ex ökade resurser till fältverksamhet, fritidsledare, belysning och bevakning.

– Det är svårt att peka på en enskild insats eller aktivitet som har påverkat trygghetskänslan i kommunen. Det är ett långsiktigt och framför allt gemensamt arbete av polisen, lokala fastighetsägare, kommunala tjänstepersoner, politiker och många andra viktiga aktörer som ligger bakom den positiva utvecklingen. När alla drar åt samma håll, då händer det grejer. Och det kommer vi att fortsätta med, säger Kenneth Michaelsson, ordförande lokala BRÅ.

Richard Hagvärn är lokalpolisområdeschef och han är mycket nöjd med den samverkan som finns i Ronneby.

– Den stora framgången är samverkan som vi har med kommunen och andra aktörer i Ronneby. Den gör att vi tillsammans kan rikta resurserna på ett mycket effektivare sätt både i det operativa och i det strategiska arbetet och nu ser vi att det arbetet ger bra resultat.

Om undersökningen

Nästan 1 500 slumpvist utvalda Ronnebybor fick under hösten möjlighet att delta i trygghetsmätningen och ca 60 procent av dem svarade. I mätningen svarar deltagarna bland annat på om de utsatts för brott och om de känner sig trygga. I mätningen anges ett indexvärde för trygghetskänslan, där siffran 2 motsvarar det som allmänt är accepterat som ”tryggt”.

Mer information

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se Länk till annan webbplats..

Information om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete finns på hemsidan.