Artikeln publicerades 18 november 2022

En vecka fri från våld med fokus på våld i ungas relationer

Nu i veckan startar en vecka fri från våld. Elever och deras vårdnadshavare erbjuds föreläsningar om våld i ungas relationer.

En ung människa väntar på en gata med ryggsäck och sneakers.

Blekinge län bedriver ett kommunövergripande preventionsarbete i samband med en vecka fri från våld tillsammans med länets kommuner, kvinnojourer, tjej- och ungdomsjourer, Rädda Barnen, Polisen, NSPH Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge.

I samband med en föreläsningsserie till ungdomar i klass 9 vecka 48 med titel:
Relationer, porr och samtycke erbjuds vårdnadshavare, närstående och profession en
förberedande föreläsning med ämnet: Våld i ungas relationer - En föreläsning om vad våld i
ungas relationer är och hur vanligt det är, vilka varningstecken som är bra att känna till och vad du som viktiga vuxen kan göra för att förebygga, upptäcka och hjälpa din ungdom.

Föreläsare med specialkompetens från Juventas Ungdomsjour föreläser om våld i ungas relationer, vikten av porrkritik och samtycke och ger konkreta tips till både elever och vårdnadshavare.

Tisdagen 22/11 och/eller torsdagen 24/11 kl. 19.00 - ca 20.30.

Anmälan: sv.se/veckafrittfranvald Länk till annan webbplats.

Föreläsningarna är digitala och sänds via zoom.
Ni får en länk med information skickad till er efter anmälan.

En vecka fritt från våld är en återkommande kampanjvecka som belyser mäns våld mot kvinnor med målsättningen om ett Blekinge fritt från våld.