Artikeln publicerades 27 oktober 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - september & oktober 2021

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gång med fokus på trygghet för äldre, hur man kan skydda sig från olika brott och hur vi kan hjälpa varandra.

Tangentbord med ett sifferlås ståendes på tangentordet

Lägesbild september & oktober 2021

Rapporteringen till den veckovisa lägesbilden ligger på en jämn nivå de senaste två månaderna. I genomsnitt rapporters 40 händelser under en vecka. Det som rapporteras är olika typer av stölder, inbrott eller skadegörelser. Situationen är inte unik för Ronneby kommun. Den här typen av händelser rapporteras i hela länet. Jämfört med Blekinges övriga kommuner ligger Ronneby något lägre i antal anmälda brott per invånare. Lägesbilden för Ronneby kommun beskrivs för de flesta kommundelarna även under denna period i färgen grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas fortfarande centrala delar av Ronneby och även Kallinge under flera veckor som gult. Det som fått mest uppmärksamhet medialt de senaste veckorna är rån eller försök till rån av äldre personer.

Vad gör polisen och kommunen?

Polisen jobbar aktivt med ett förebyggande arbete när det gäller brott mot äldre personer, där olika former av bedrägeriförsök sker ofta. Vanligt är att man uppger sig jobba på en bank, vara hantverkare eller vara polis och att det hänt något som man vill hjälpa till med. Bedragarna är skickliga på att övertyga om att de har goda avsikter. Det bästa är att direkt lägga på luren om man blir uppringd och misstänker att det är något som inte stämmer och att aldrig släppa in någon okänd i sin bostad.

Så här skyddar man sig:

  • Logga aldrig in på din bank för att någon ber om det
  • Lämna aldrig ut dina koder till någon, vare sig på telefon eller vid besök
  • Lämna aldrig ifrån dig kontokort, kreditkort eller andra värdesaker

Hjälp gärna till genom att prata med äldre släktingar, bekanta och grannar om hur man skyddar sig. Det viktigt att anmäla till polisen när man blir utsatt för ett bedrägeri eller försök till bedrägeri. Du kan läsa mer på polisen.se Länk till annan webbplats..

Det brottsförebyggande arbetet i Ronneby kommun involverar många aktörer, däribland flera kommunala verksamheter, polisen och fastighetsbolagen. Störst nytta gör vi när vi arbetar tillsammans och har koll på de aktuella problemen. Därför lägger vi tillsammans mycket tid på att vara på plats i de olika kommundelarna, utbyter information och förmedla den informationen vidare till våra medborgare. Så till exempel under den gånga veckan, då vi genomförde en gemensam trygghetsvandring tillsammans med elever från gymnasieskolan Knut Hahn och representanter från kommunala pensionärsrådet vid Älgbacken & Blasius Königsgatan. Rapporterna är inte sammanställda ännu, men en återkommande kommentar från flera av deltagarna rörde den delvis dåliga belysningen. En utförlig sammanställning av iakttagelserna och åtgärderna presenteras på kommunens hemsida vid ett senare tillfälle.

Vad kan jag göra?

Det finns flera vägar till att öka känslan av trygghet på en plats. Man kan göra insatser i den fysiska miljön och även stimulera till att människor i olika åldrar rör sig i ett område, men det krävs kunskap, uthållighet och en god samverkan. Alla behövs och alla insatser är viktiga, då ingen kan göra allt men alla kan göra något.

  • Att lära känna sina grannar och hjälpa varandra när så behövs kan kännas som en självklarhet för många. Men det gör stor skillnad för exempelvis ensamma äldre personer.
  • Att nattvandra på stan är en konkret aktivitet som de flesta vuxna kan bidra med. Våra ungdomar behöver möta trygga vuxna på gatorna och så upplevs det även positivt av allmänheten. Därför vill vi återigen uppmana dig som kan tänka dig att göra en insats för ökad trygghet genom att nattvandra att höra av dig till kommunens trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund (bibbi.ronnlund@ronneby.se) för mer information. Du kan läsa mer på ronneby.se.

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan hösten 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer om kommunens pågående trygghetsarbete.