Artikeln publicerades 15 oktober 2021

Utökad satsning på första hjälpen till psykisk hälsa

Ett gäng glada personer står på rad i en utbildningssal

Medarbetare inom skola och fritidsgårdsverksamheten på utbildning med kommunens två redan utbildade instruktörer inom MHFA. Instruktör Nanna Leinonen, skolkurator Gymnasieskolan Knut Hahn, står längst till vänster och instruktör Ingela Nilsson, skolkurator Kallingeskolan 7-9 står näst längst till höger med en bok.

För att kunna uppmärksamma och bemöta psykisk ohälsa i tid satsar Ronneby kommun ytterligare på utbildningsprogrammet Mental Health First Aid (MHFA), på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen får kommunens medarbetare lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. 

Många yrken i kommunen handlar om att dagligen möta människor i viktiga delar av deras vardag – exempelvis elever, brukare, klienter och vårdtagare. Nu under psykiatriveckan har 15 medarbetare inom skola och fritidsgårdsverksamheten fått utbildning av kommunens två redan utbildade instruktörer inom MHFA. Nu satsar Ronneby kommun på att höja kompetensen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare ytterligare, genom att utbilda fler instruktörer i grundutbildning i MHFA. Därefter kommer fler medarbetare att kunna erbjudas att gå en kurs i MHFA.

Vi ser att det efterfrågas kunskap och verktyg i kommunens verksamheter för att bemöta och förebygga psykisk ohälsa. Med satsningen vill vi att medarbetare i kommunen får grundläggande kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom, och om hur man kan stötta någon som mår dåligt eller är i behov av professionell hjälp. En problematik som naturligtvis finns både bland arbetskamrater och bland dem man möter i sin yrkesutövning, säger Sofie Ceder folkhälsosamordnare.

Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom. En förändrad attityd kan lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering.

Satsningen på MHFA behöver vara långsiktig. Det är därför glädjande att kommunkoncernchefsgruppen nu har tagit ett beslut om att utbildningsprogrammet MHFA är en prioriterad insats för kommunkoncernen, säger Tommy Ahlquist kommundirektör.

Mental Health First Aid (MHFA)

  • Är en metod utvecklad i Australien
  • Finns med inriktning ungdom, vuxna samt äldre
  • Tanken bakom utbildningen är snarlik den för första hjälpen-utbildning. Att ge kursdeltagarna kunskaper som gör att hen kan rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp
  • Ronneby kommun har påbörjat utbildningar med inriktning ungdom. Personal inom skola och fritidsgårdar utbildas
  • MHFA är ett regionalt prioriterat utbildningsprogram som lyfts i det regionala arbetet med Uppdrag psykisk hälsa och den regionala planen för suicidprevention

Läs mer om kommunens arbete med MHFA här