Artikeln publicerades 27 september 2021

Regional antidopningsvecka

Under antidopningsveckan uppmärksammas riskerna med att använda dopingklassade preparat.

Ronneby kommun deltar varje år i antidopningsveckan, som i år hålls den 27 september till den 3 oktober. Syftet med veckan är att öka kunskaperna om dopning och visa på riskerna med att använda dopingklassade preparat.

Det finns många olika anledningar till att en person börjar använda dopningsmedel. Det kan vara för att man vill öka styrkan och muskelmassan, men det kan också vara av rent estetiska skäl. Dopning är ett samlingsnamn på hormonpreparat och andra otillåtna läkemedel som används för att öka den fysiska prestationsförmågan. Att använda dopningsmedel är ett lagbrott för alla - även för vanliga motionärer. Antidopningsveckan vill uppmärksamma vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andras missbruk.

Under veckan kommer det att delas inlägg i Ronneby kommuns Facebook-kanal med antidopningsbudskap i form av ”Visste du att…”. Broschyren Dopning - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. kommer under veckan att delas ut på gym i Ronneby kommun. I broschyren finns det bland annat information om vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Antidopingveckan arrangeras av Blekingesamverkan mot droger som är ett samverkansorgan för länets regionala förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS). Medverkande parter är länsstyrelsen, polisen, regionen och länets fem kommuner.