Artikeln publicerades 8 september 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - sommaren 2021

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med fokus på läget och insatserna under sommaren och information om polisens pågående trygghetsmätning.

Bild på resecentrum Ronneby med blommor och infotavla med tågtider framför stationsbyggnaden

En av platserna med kameraövervakning och väktarrondering - Resecentrum i Ronneby upplevdes tryggare under sommaren 2021

Lägesbild sommaren 2021

Under sommarveckorna har rapporteringen till den veckovisa lägesbilden gått ner något, vilket speglar även polisens bedömning att sommaren varit jämförelsevis lugn. Stora delar av Ronneby kommun bedömdes under sommarmånaderna som grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas för närvarande centrala Ronneby som gult. Här rapporteras fler händelser som till exempel olika typer av stölder eller skadegörelser.

Vad gör polisen och kommunen?

Under sommaren pågick regelbundna väktarinsatser med fokus på centrala delar av Ronneby och Kallinge, men som anpassades utifrån det aktuella läget. Huvudsyftet med dessa insatser var att skapa en större trygghet för invånare och näringsidkare, även kvällstid när färre människor är i rörelse. Den preliminära bedömningen av såväl näringsidkare och kommunen är att insatserna har varit positiva och har bidragit till en större trygghetskänsla i berörda områdena.

Polisen har sedan i juni kameraövervakning igång på flera platser i Ronneby, bland annat vid resecentrum. Sommaren har varit lugn i Ronneby och nu ska en utvärdering göras av kameraövervakningen för att se hur den påverkat situationen.

Polisen har genomfört trafikkontroller under den nationella trafikveckan, bland annat vid skolan i Backaryd och Kallingeskolan. Nio förare rapporterades för fortkörning varav två blev av med körkortet på plats, två fick böter för att ha kört in där det är förbjuden infart och en för att ha använt mobiltelefonen under färd.

Vad kan jag göra?

Har du fått brev från polisen? Just nu pågår polisens årliga trygghetsmätning där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser och påverka polisens och kommunens kommande arbete. Cirka 1500 personer i Ronneby kommun har fått enkäten hemskickad. Resultatet presenteras senare under hösten. Här kan du läsa mer.

Du som fått enkäten har två månader på dig att skicka in ditt svar, du kan göra det digitalt eller analogt. Ditt svar är viktigt!

Har du inte fått hem enkäten, men vill ändå engagera dig i trygghetsarbetet i Ronneby kommun? Det finns flera sätt att tycka till, men du är även välkommen att aktivt hjälpa till. Här finns till exempel möjligheten att bli aktiv som nattvandrare eller att starta grannsamverkan i det egna bostadsområdet. Mer information och kontaktuppgifterna till Ronnebys trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund hittar du här.

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan hösten 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer om kommunens pågående trygghetsarbete.