Artikeln publicerades 2 augusti 2021

Har du vårt blivande jourhem?

Under åren 2017-2020 har Ronneby kommun i akuta situationer i snitt placerat fem barn i åldern 0-18, varje år. Nu söker vi ett jourhem som har som uppdrag att stå beredd att ta emot just dessa akuta placeringar i väntan på att barnet eller barnen kan flytta hem igen eller vidare till en långsiktig lösning.

I akuta situationer behöver barn ofta placeras samma dag. Verksamheten har i många akuta fall svårt att hitta ett familjehem och det är mycket arbete med att kontakta familjehem och HVB-hem för att hitta en plats som matchar barnet och barnets behov. Många av de familjehem som verksamheten redan har kontakt med har svårigheter med att kunna ta emot barn akut och oplanerat. Det leder då oftast till att barnen placeras på HVB, hem för vård och boende, i avvaktan på ett familjehem.

Många av barnen som placeras har varit med om trauman eller en bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna vilket gör att det är extra viktigt att de får möjlighet till en trygg miljö med vuxna som kan se dem.

Enligt barnkonventionen är barnets bästa viktig i alla beslut som rör barn. Vår bedömning är att det är till barnets bästa att få placeras i ett familjärt hem som ett jourhem utgör, istället för på HVB. Med ett jourhem skulle kommunen kunna placera fler barn direkt hos en familj där barnet kan få sin dagliga omsorg tillgodosedd av ett fåtal vuxna och få vara kvar fram tills dess att det finns möjlighet för barnet att flytta hem igen, eller vidare till ett stadigvarande boende.

Under en placering i ett jourhem kan också jourhemmet hjälpa till och ge en bra bild av barnets behov så att socialtjänsten bättre kan matcha inför en stadigvarande placering. Utifrån detta har Ronneby Kommun getts möjligheten att kontraktera ett jourhem.

Ansök om att bli jourhem

Jobbet som jourhem ligger ute som annons under kommunens lediga tjänster. Där hittar du uppdragsbeskrivning och länk till rekryteringssystemet där du anmäler ditt intresse genom att göra en ansökan. Du hittar annonsen under namnet "Intresseanmälan om att bli jourhem".

Du kan gå även direkt till annonsen här Länk till annan webbplats.