Artikeln publicerades 16 juni 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - maj/juni

öppen ryggsäck med kamera i och en arm som just lyfter ut kameran

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. Denna gången med konkreta tips hur du kan förebygga inbrott - i ditt bostadsområde eller företag.

Lägesbild maj/juni 2021

De senaste veckorna har antalet rapporterade händelser ökat något, vilket är en trend som vi även sett tidigare år. När värmen kommer är vi mer utomhus och med det ökar även antalet händelser som rapporteras i EST-arbetet. När vi gör bedömningen vilket läge som råder i de olika områdena baseras detta på en avvägning mellan antalet händelser och allvarlighetsgraden i dessa. Stora delar av Ronneby kommun bedöms som grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas för närvarande Kallinge och centrala Ronneby som gult. I dessa områden rapporteras fler händelser som till exempel olika typer av stölder eller skadegörelser.

Vad gör polisen och kommunen?

Sommarlovet har börjat vilket kan innebära fler rapporter om oroligheter i den offentliga miljön. Därför tar Ronneby kommun höjd för detta bland annat genom att starta väktarinsatser under sommarmånaderna. Dessa kommer att pågå med fokus på Ronneby, men kan utökas till andra områden vid behov. Polisen har genomfört en insatsvecka mot narkotika på Knut Hahnskolan och Snäckebacksskolan. Ingen narkotika hittades på någon av skolorna vilket naturligtvis är glädjande. Insatsen är en del av de medborgarlöften som gjorts för åren 2020- 2021. Polisen har också satt upp tillfälliga övervakningskameror vid resecentrum och i centrala Ronneby för att öka tryggheten ytterligare.

Vad kan jag göra?

Ronneby kommun och polisen vill uppmana kommunens invånare och företagare att hålla koll på sina saker och låsa det som låsas kan för att förebygga stölder och inbrott. Ett bra lås minskar risken avsevärd och är dessutom ett krav hos försäkringsbolagen. Det gäller både cykeln och dörren till företaget eller hemmet. Du hittar fler tips hur du skyddar dig mot stölder och inbrott på polisens hemsida Länk till annan webbplats..
Svensk handel har sammanställt tips till dig som företagare Länk till annan webbplats..

Ett effektivt sätt att öka tryggheten och minska brottsligheten i ditt bostadsområde är att starta grannsamverkan. I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Hör av dig till Ronneby kommuns trygghetssamordnare bibbi.ronnlund@ronneby.se om du vill starta grannsamverkan i ditt område! Här kan du läsa mer om hur du kommer igång.

Som förälder till sommarlovslediga ungdomar har du en viktig roll. Prata med ungdomarna och var nyfiken på vilka de umgås med och vad de gör. Du kan behöva hjälpa till att förstå skillnaden på bus och olagligt beteende.

Tips för att få igång samtal hittar du bland annat här:

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan hösten 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer här.