Artikeln publicerades 26 maj 2021

Matchningsplattformen Ronneby hjälper avslutas efter drygt ett år

Ronneby kommuns äldre och personer i riskgrupp har erbjudits vaccin mot covid-19 och många har tackat ja. Därför finns inget behov längre för stödinsatserna inom ramen av Ronneby hjälper, plattformen som Ronneby kommun lanserade i början av pandemin för att matcha äldre medborgares behov med föreningar och organisationer som vill hjälpa till. Den 1 juni 2021 stängs plattformen Ronneby hjälper.

Bakgrund med olika matvaror och texten "Ronneby hjälper" i ett blått hjärta

-Pandemin har väckt en stark vilja att hjälpa till hos många av kommunens invånare och samtidigt fanns en stor grupp, framför allt äldre personer som skulle undvika att till exempel gå och handla. Därför startade Ronneby kommun i början av april 2020 plattformen Ronneby hjälper som fört ihop dessa personer med föreningar eller organisationen som ville hjälpa till, berättar Philip Mellberg som varit ansvarig för plattformen under det gånga året.

De senaste månaderna har antalet personer som nyttjat tjänsterna minskat i takt med att kommunens äldre har fått sitt vaccin.

-Det har varit en stor trygghet att kunna få hjälp via Ronneby hjälper. Jag har inte kunnat gå ut och handla själv på mer än ett år, säger 83-åriga Margareta Sunnergård från Kallinge.
Margareta var en av de första personerna som hört av sig till Ronneby kommun och har under pandemin fått hjälp av Frivilliga Resursgruppen Ronnebys medlemmar att få hem sina matvaror.

Ronneby kommun vill tacka Frivilliga Resursgruppen Ronneby (FRG) som under året har hjälpt till med framför allt mat- och medicinleveranser till ett 20-tal personer runt om i kommunen. Ett stort tack även till kollegorna på Arbetsmarknadsenheten som hållit ihop trådarna i bakgrunden.

Berörda personer har fått information.