Artikeln publicerades 20 april 2021

Skärpta regionala råd i Blekinge

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 skärpta regional råd i Blekinge. Region Blekinge har nyligen uppdaterat de skärpta råd som man gick ut med i fredags. Det är framförallt råden för skolan som skiljer sig från det som gick ut under fredagen.

Följande gäller:

 • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än de man bor tillsammans med, och att inte träffa andra än de man måste träffa i skolan eller på arbetsplatsen. Arbeta på distans i möjligaste mån.
 • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år. Det gäller såväl inomhus- som utomhusverksamhet.
 • En vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten till idrottsanläggningar mer än vad pandemilagen tillåter.
 • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
 • Personer som arbetar fysiskt på plats på arbetsplatser där utbrott av covid-19 förekommer kan vara på jobbet, men bör i så stor utsträckning som möjligt undvika att vistas i samhället. Gå och handla när du behöver, men besök inte platser där människor samlas när det inte är nödvändigt
 • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom två meter i mer än 15 minuter) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta har konstaterats. För skolornas del gäller detta efter riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Detta gäller för skolan

För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans (högstadiet och gymnasiet).

 • Elever som provtagits för covid-19 stannar hemma från skolan i väntan på provsvar.
 • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall bland dem man bor tillsammans med, i väntan på provsvar på den som misstänks ha covid-19.
 • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera fall där smittan misstänks ha skett i klassen. Det gäller högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om de regionala råden på 1177.se Länk till annan webbplats..

För verksamheter inom Ronneby kommun gäller följande:

 • Möten ska genomföras digitalt fram till och med 31 maj. Undantag beslutas av förvaltningschef.
 • Inga tjänsteresor utanför kommunen får genomföras. Eventuella undantag beslutas av kommundirektören.
 • Respektive chef inom den kommunala organisationen ska se till att medarbetare som kan jobba hemma gör det fram till och med 31 maj 2021. Det är chefen som bedömer om hemarbete är motiverat och avgör vilka som kan och ska arbeta hemifrån.
 • Respektive chef ansvarar för att riskbedömningar ska göras löpande för att minimera risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

Punkterna ovan gäller sedan tidigare för alla kommunala verksamheter och gäller fortsättningsvis tills nya beslut meddelas.

Med anledning av de skärpta regionala råden och på inrådan av Ronneby kommuns MAS införs inga lättnader för vaccinerade personer inom Ronneby kommuns verksamheter ännu. Vi återkommer med mer information när smittoläget tillåter det.