Artikeln publicerades 15 april 2021

Våga prata om psykisk ohälsa

Under vecka 18 genomförs en helt digital psykiatrivecka i Blekinge. Föreläsningarna lyfter bland annat volontärverksamhet, anhörigsituationen, våld i nära relationer och missbruk kopplat till psykisk ohälsa. Det kommer också finnas möjlighet att prova på yoga digitalt. 

Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan ökar. Att vända denna utveckling är en av våra viktigaste samhällsutmaningar. Temat för psykiatriveckan är ”Våga prata psykisk ohälsa”, med inriktning på hur vi tillsammans kan förebygga självmord (suicidprevention).

Gratis föreläsningar för alla

Föreläsningarna lyfter bland annat volontärverksamhet, anhörigsituationen, våld i nära relationer och missbruk kopplat till psykisk ohälsa. Det kommer också finnas möjlighet att prova på yoga digitalt. Föreläsningarna är gratis och öppna för alla, det enda som krävs är en anmälan.

Se hela programmet och anmäl dig till föreläsningarna här. Länk till annan webbplats.

Om psykiatriveckan

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Blekinges alla kommuner, Region Blekinge, Studieförbundet Vuxenskolan samt brukarorganisationen NSPH och (H)Järnkoll Blekinge.

Psykiatriveckan vecka 41

Förhoppningen är att kunna erbjuda ett fullständigt program med ett flertal föreläsningar och aktiviteter till hösten under vecka 41.