Artikeln publicerades 14 april 2021

Hur är det att vara ung och bo i Ronneby kommun?

Tre ungdomar sitter utomhus på marken med skateboard. Bakom finns en vägg med graffitimålning.

Hösten 2020 fick elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet i Ronneby svara på en digital enkät som heter Lupp. Syftet med enkäten är att ta reda på hur ungdomar i Ronneby kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på framtiden. Resultatet av enkäten redovisas nu i en rapport.

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs vart tredje år i Ronneby kommun. Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

"Det är viktigt att vi som arbetar i Ronneby kommun tar del av resultatet och fortsätter att ha samtal med barn och unga kring resultatet som underlag för framtida beslutsprocesser som berör eller påverkar barn och ungdomar i Ronneby kommun.

- Sofie Ceder, folkhälsosamordnare i Ronneby kommun.

Totalt sett svarar 87 % att de är nöjda med sin fritid. Tjejer är dock något mindre nöjda i 2020 års resultat, medan killar är något nöjdare.

Runt 60-70 % av ungdomarna i Ronneby vill vara med och bestämma om olika saker i
skolan. Det framgår också att 32 % av högstadieungdomarna och 42 % av gymnasieungdomarna vill påverka i frågor som rör kommunen. Förhållandevis få anser dock att de har goda möjligheter att påverka.

I flera frågor om trygghet i skolan har nöjdheten ökat. Vi kan se att andelen som rapporterar att våld, mobbning, sexuella trakasserier och rasism förekommer har tydligt minskat
från år 2017. Därutöver kan vi även se att utsatthet för olika brott tydligt har minskat. Vidare framgår det att tryggheten på olika platser i kommunen har ökat från 2017.

Det finns stora skillnader mellan tjejer och killar vad gäller upplevd hälsa. I årets resultat är det dessutom så att tjejer mår något sämre än år 2017, medan killar mår ungefär lika bra.

I resultatet framkommer även att färre unga i Ronneby dricker alkohol och röker cigaretter
jämfört med år 2017.

Läs mer om undersökningen och resultatet på kommunens webbsida om Lupp.